elie-landau
shadow

דֶּרֶךְ הַשֵׁם

צופן החיים בסוד האותיות

לכל אדם יש דרך מיוחדת משלו
לפי שורש נשמתו למלא את שליחותו
ולהשלים את חלקו בבריאה.

נומרולוגיה קבלית דרך השם
shadow

צופן החיים דרך השם - נומרולוגיה קבלית מהיסודות ועד לסודות הנפש

להסתכל בסודות הנשמה דרך הנפש
דֶּרֶךְ הַשֵּם לעלות במעלות הדרך אלייך

ייעוץ בחכמת הקבלה | אימון יהודי
לימודים | סדנאות | הרצאות

אליזה לנדאו - טל. 052-8950718

כותרת שלי