לרכישה באתר - הספר - לראות את האות בפרשה
רשימת נקודות האיסוף
הכשרת מאמנים אישיים בתודעה היהודית - לחצו כאן
להצטרפות לקהילה בפייסבוק - לחצו כאן
Search
Close this search box.

בהעלותך - על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו

בהעלותך שיעורים באימון אמון ואמונה - בסוד האותיות

בהעלותך דרך השם בסוד האותיות

בין ענן לענן בין חניה לתנועה

בין ענן לערפל מתרגלים בטחון ואמונה

"עַל פִּי ה' יַחֲנוּ וְעַל פִּי ה' יִסָּעוּ" במסע הנדודים במדבר בני ישראל נתונים לחסדי ה'.
הקב"ה בכבודו ובעצמו מכתיב את הדרך, את הקצב, אין להם בחירה מתי לחנות או לנסוע.
בכל מצב נתון שהוכתב להם לא היתה להם ברירה.
גם אם הוא היה קשה אין להם שליטה, אין להם תכנית מסע.
יחד עם זאת, זה יכול להיות מאד מתסכל: מתי יגיעו? כמה זמן יחנו? כמה זמן יסעו עד החנייה הבאה? למה דווקא כאן עוצרים?

מסביר הרמב"ן שהיו להם מצבים לא קלים, לפעמים היו עייפים ואף על פי כן לא היו יכולים לעצור באמצע הדרך. לא תמיד אהבו את המקום שהוכתב להם לחנות, פעמים שזמן החנייה היה ארוך ופעמים קצר, פורקים את מטלטליהם ואחרי יום או פחות צריכים שוב לארוז ולזוז.

לא מדובר באדם אחד גם לא במשפחה אחת אלא מדובר בעם שלם על כל גווניו, בכל הגילאים. כל אחד ודעתו, אופיו ותכונותיו.

ה' לא מתחשב בצרכים שלנו, האמנם?!

הרמב”ן ובעקבותיו הספורנו מסבירים שהטעמים לכל חנייה ולכל תנועה במסע של עם ישראל במדבר לא נגזרו משיקולים של אדם בשר ואדם, או שיקולים חברתיים סוציאליים של ציבור שלם: התחשבות בצרכים בסיסיים, בכובד המשא, בזקנים, ילדים ובעלי חיים במסע מדברי קשה ומתמשך, של חום ביום וקור בלילה.

הנדודים במדבר לא נועדו לייסר את העם חלילה. הקב"ה הוא טוב ומטיב.
לכל תנועה ולכל עצירה יש סיבה. אך העם לא מודע לסיבה שה' יודע תעלומות, הוא זה שממלא ומסובב כל עלמין.

כשלא מבינים את הסיבות יש תהיות, יש התנגדויות.
רק אמונה פשוטה עוזרת להתמודד ללא ספקות בכל המצבים

על פי דבר ה' ניסע ועל פיו נחנה! … מתי… איפה… למה… וכמה…?

מסע הנדודים במדבר הוא מסע חישול

מסע הנדודים הוא מסע חישול – 'מסע כומתה' –  מסע הכשרה – "סדרת חינוך" שנועדה להכשיר את העם לקראת ייעודו בארץ ישראל.

מתרגלים אמונה ובטחון בה'. במדבר הנהגת ה' היא הנהגת ניסית מעל הטבע: המן, השליו, בארה של מרים. הניסים הקיומיים המחישו לעם כל הזמן מי הוא המקיים והמחייה את הכל. בהגיעם לארץ יצטרכו לפעול כדי להגיע להשגות, להוציא לחם מן הארץ, לפרנס את עצמם, לקבל החלטות. המסע במדבר נועד לאמן את העם לאמונה, שידע ששליטתו תמיד תהיה מוגבלת, שיזכרו שיש מי שמקיים ומחייה אותו – ה' הוא הזן ומפרנס לכל.

מסע הנדודים מרמז על הדרך בעבודת ה'. הכל בהנהגה עליונה, הכל מוכתב לאדם: מתי לנוע ומתי לעצור; מתי מסתלקת ממנו ההשגחה העליונה והוא פועל מתוך הסתר פנים, ומתי ההשגחה העליונה חוזרת להאיר לו את הדרך.

מסע הנדודים במדבר הוא מסע חישול

"יחנו" כתוב בלשון עתיד לא "חנו" בלשון עבר, לרמז שמלכתחילה העם הביע רצון לקיים את דבר ה' מתוך השלמה על אף שהתאוננו מדי פעם. לשלול בחינת החושב – כשם שעל פי ה' יחנו כך על פי ה' יסעו.

עבר הווה ועתיד כולם מתקיימים בו בזמן בהנהגת יהו"ה.

התהליך שעבר עם ישראל הוא תהליך שכל אחד עובר בחיים – עליות וירידות, עצירה ותנועה.

תהליך פירוק המשכן ובנייתו מחדש בכל פעם מחדש בתחנה אחרת, מאפשר לפתוח נקודת מבט חדשה להתבוננות מתוך אופק חדש במרחב. המשכן הוא אותו משכן, אך תנאי שטח, המקום והדמויות, בכל פעם משתנים.

ניסיונות בחיים הם כענן מעיב

אדם ירד בשליחות עליונה למלא את חלקו בעולם. השליחות רצופה מכשולים וניסיונות. ניסיון מלשון נס להתנוסס, הוא נועד לגדול דרכו ולהתקדם ממדרגה למדרגה. אך כשאדם בורח מההתמודדות שהניסיון מעמיד אותו, הוא נָס על נפשו ואז הכל מתמוסס לו.

הניסיונות הם בבחינת ענן מעיב, הסתר וּמַחֲשַׁכִּים. בזמנים שהענן מכסה, נכפית על האדם עצירה, שיעמוד על משמרתו. בזמנים אלו אי־אפשר להמשיך ללכת, מפני סכנת המעידה. אחרי עמידה בניסיון מגיע שלב לזוז, לנסוע לניסיון הבא, וכך ניסיון אחר ניסיון – כשמסתלק הענן – אפשר להמשיך במסע.

זה העומד בניסיונות שהחיים מציבים לו ומתגבר עליהם – הוא למעשה ממלא את השליחות העליונה שבעבורה נשמתו ירדה לעולם. אומר המגיד מקוזניץ שאין אדם מתעלה למדרגה גבוהה יותר אלא על־ידי ניסיונות.

כותב הרבי מסלונים בספרו 'נתיבות שלום' שזהו סדר החיים. ראשית הדרך היא בבחינת "בִּנְסֹעַ הָאָרֹן". הָאָרֹן אותיות נראה – נסיעה היא תנועה גלויה, רואים את הדרך לאן.

"עַל פִּי ה' יַחֲנוּ וְעַל פִּי ה' יִסָּעוּ" זהו כלל גדול בתורה לחיינו

"עַל פִּי ה' יַחֲנוּ וְעַל פִּי ה' יִסָּעוּ" זהו כלל גדול בתורה לחיינו: בני ישראל אף פעם לא ידעו כמה זמן יהיה עליהם להישאר בכל תחנה. ה' הוא זה שמוביל אותנו בכל מסעות חיינו, הארציים והרוחניים גם יחד. יחד עם זאת מוטלת עלינו האחריות לתכנן את צעדינו, זה לא אומר שאם התעכבנו זה סימן שאנחנו צריכים להקפיא את חיינו.

אדרבא, בכל מקום שנהיה בו נחייה בהוויה מלאה, בקבלה והשלמה למצות את המירב מהמקום והמצב.
ההליכה במדבר היא החיים עצמם.
תנועה יוצרת התחדשות ויצירה
חניה היא שהייה לשם הכנה לשלב הבא. חניה מצריכה נוכחות מלאה במרחב בו אנו מצויים, עצם החנייה מחוללת את הצמיחה וההבשלה למסע הבא.

שמות המסעות מעידים על מצבים בחיים.
החנייה היא מסע פנימי אל עצמנו ואף אל מעבר לעצמנו, הנסיעה היא מסע חיצוני של התמודדות בפועל.

המסע במדבר מבטא תהליכים רוחניים של הריון ולידה, הריון הוא ברחם, אותיות במרחב הבשלת תהליכים במרחבי החיים, עד ליציאה לעולם כמוה כלידה. לכל אחד יש את המסע שלו ולכולנו יש את המסע שלנו כחברה וכעם.

הקב"ה מדבר אלינו בשפת הסימנים עַל־פִּי ה' יַחֲנוּ וְעַל־פִּי ה' יִסָּעוּ! מתי לחנות ומתי ליסוע. זה מחייב הקשבה והתבוננות.
במיוחד בימים אלו שנראה ומורגש שהכאוס גדול מנשוא – נקשיב לסימנים ונרפה – הרפו ודעו כי ה' הוא האלה'ים.

פרשת בהעלותך את האור בעולם האלוקות נושאת אותנו בחיקה ואנו יונקים ישירות משדיה את המן, ומ-משה יונקים את האמונה.

אין דרך מהירה אל הארץ. הדרך עצמה היא מעלה או חלילה מורידה.
התורה מעניקה לנו צידה לדרך – איך לעלות בסוד האמונה.

כשמשברי אמון מאיימים לכבות את אש האמונה אנחנו מאבדים את עצמו לדעת – לשכל, להנחות והסתברויות. והרי אמונה היא מעל הדעת – אדם הוא מוגבל לשכל להגיון, ה' מנהיג את העולם.

אמונה נמדדת כל יום מחדש, כל יום בפני עצמו – רק בכוח האמונה אפשר לסלול את הדרך לעלות אל הארץ המובטחת – בחינת משה רבנו שהלך מבלי לשאול שאלות או לפקפק בהנהגת הבורא. 

פרשת בהעלותך לקריאה מלאה בחלוקה לשבע עליות כנגד שבעה ימים בשבוע

אֵלִי־זֶה לנדאו – התבונה דֶּרֶךְ הַשֵׁם מרחב ללימודי תודעה יהודית
קורסים | הרצאות וסדנאות בתורת הסוד העברי וחכמת הנסתר, קבלה, חסידות ותורת הנפש
כותבת הספרים "לראות את האות בפרשה" דרך השם בסוד האותיות @ כל הזכויות שמורות

מעוניינים לקבל תכנים בנושא: הצופן בפרשה ובראשי חודשים בסוד האותיות?

לחצו על הכפתור להצטרפות לקבוצה

אהבתם את התוכן? שתפו באהבה 💞

אלי זו לנדאו
אלי־זֶה לנדאו יוצרת המרחב ללימודי תודעה יהודית בתורת הסוד העברי וחכמת הנסתר. "התבונה דֶּרֶךְ הַשֵׁם" משלבת בין עולמות: תורת הנפש היהודית, חסידות וקבלה בסוד האותיות. כותבת הספרים "לראות את האות בפרשה" דרך השם. elie@elilandau.com

התבונה דֶּרֶךְ הַשֵׁם מפתחת תודעה ופותחת דרכים להשגה של המציאות.

דֶּרֶךְ הַשֵׁם בסוד האותיות, צירופים ושורשי המילים. הצופן הגנוז באותיות פותח צוהר לעולמות פנימיים. מתוך התבוננות והבנה מגיעים להבניה – נפתח עולם של אפשרויות.

תורת הסוד העברי מעברת בתוכה עיבורים מפתחי תודעה, בד בבד מרווה נפש צמאה ומחייה את הנשמה. תכנים מלאי ערך לחיים "לחיות עם הזמן" במעגל הזמן העברי.

נושאים פופלארים במאגר הידע:
פרשת השבוע; ראשי חודשים
חגים ומועדים
סוד האותיות; מִסְפָּרִים מְסַפְרִים
כוכבים ומזלות
תורת הנפש, התפתחות אישית ועוד….

אם הצלחנו להאיר בכם נקודה טובה  למחשבה, זכינו! עזרו לנו להאיר עוד נקודות טובות של אור. שתפו באהבה. 

אלי-זה לנדאו

מעניין אותך לקחת את הנושא שלב אחד קדימה ללימוד מקצועי או להרצאה, השאירו הודעה ונקדם יחד את הנושא שמעניין אתכם:

רוצים לקבל למייל שלכם את הצופן בפרשה דֶּרֶךְ הַשֵׁם בסוד האותיות? השאירו פרטים

לקבלת הצופן בפרשה ישירות לוואצאפ 
לחצו על כפור הוואצאפ והצטרפו

עוד תכנים בצופן פרשות השבוע

חברים שאהבו את התוכן הזה אהבו גם את הנושאים הבאים

פרשת השבוע עוזרת לנו לחיות עם הזמן.
בכל פרשה עולה אור חדש ומאיר במשלים את הרוח שבנפש הדמויות – בקודים מוצפנים.

האותיות הן אבני היסוד של הבריאה, בהן טמון הצופן ליצירת חיים – התכנה הבסיסית לבריאת העולם ועולמו הפרטי של האדם. 

כולנו בנויים מאותם תדרים של מספרים אך הצירופים והשילובים ביניהם יוצרים את הסיפור הייחודי של כל אחד. מה מספרים המספרים ?

פרשת השבוע עוזרת לנו לחיות עם הזמן.
בכל פרשה עולה אור חדש ומאיר במשלים את הרוח שבנפש הדמויות – בקודים מוצפנים.

12 המזלות הם ביטוי של השפעות והארות שונות המושפעות. בכל חודש מחודשי השנה נובעת הארה אחרת. מה אומר עליכם המזל?

האסטרולוגיה הסינית מזהה ומאבחנת את מאפייני המזלות על פי שנת הלידה ולא על פי חודש הלידה. מה הם מאפייני המזל שלך?