גבורה שבגבורה דרך השם

גבורה שבגבורה דרך השם

גבורה שבגבורה דרך השם

תשעה ימים לעומר שהם שבוע אחד ושני ימים

גבורה שבגבורה

גבורה שבגבורה דרך השם – לגלות מ"טמונים
גבורה מצמצמת ומגבילה
גבורה שבגבורה
נשמע כמו הצמצום שבצמצום?
הפוך על הפוך
להגביל את ההגבלה
להגביל את הצמצום

לקחת את אותם מקומות
שקשה לנו איתם
ולהפך מגמה
לאמץ את האומץ
להפוך
את המניעות
להנעות
את הביקורת
לבקרה
את ההתלבטות
להתבטלות
את הדמעות
למודעות
את הפחד
לדחף
את האחיזה
לשחרור

במשנה במסכת אבות מובא
איזהו גיבור?
הכובש היוצר את ייצרו
ואיזהו גיבור שבגיבורים?
זה העושה אויבו אוהבו

לאחד בין ניגודים
להגיע להרמוניה
בהשלמה בין חלקים בתוכנו

עד שנשלים ונגלה מ"ט-מונים בתוכנו

שתפו באהבה

אליזה לנדאו – התבונה דרך השם

error: אזור מוגן זכויות יוצרים.
כותרת שלי