גבורה שבחסד דרך השם

גבורה שבחסד דרך השם

גבורה שבחסד דרך השם

גבורה שבחסד דרך השם בסוד האותיות

שני ימים לעומר

אליזה לנדאו

גבורה שבחסד דרך השם בסוד האותיות
אהבה!
הסוד היסוד והבסיס לחיים
לבניית חיים משותפים

אי אפשר לחיות בלעדיה!

האהבה מניעה את העולם בכוחות משיכה
לא תמיד נדע להגיד או להסביר במילים
על מה ולמה אנחנו נמשכים
או להיפך אנחנו מתרחקים ודוחים
מערכות יחסים מבוססות על כוחות משיכה או דחייה

הגבורה שבחסד
היא היכולת להתגבר על כוחות הדחייה ולהגביר את האהבה
ועם זאת, אהבה וחסד ללא גבול וסייג
מראש נועדו לכישלון –

אהבה ונדיבות – קושרת ומקרבת,
בו בזמן היא יוצרת תלות וכניעה
על כן הגבורה נועדה ל-'מידה'
אוהב ונאהב במינון ובמידה
שלא יהיו תלותיים זה בזה
או משועבדים זה לזה
אדם החי מנדיבות ליבו של הזולת,
מאבד את אישיותו
והופך לכלי המונע על ידי הנדבן האוהב
כל הסוד הוא באהבה שלא תהיה אהבה התלויה בדבר,

חסד וגבורה ניגודים משלימים זה את זה
כמו שתי ידיים: ימין ושמאל
ימין לחסד ושמאל לגבורה
"לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת"
ללמדנו לעולם עלינו להגביר את החסד על הגבורה
יד = 14 בגימטריה
יד ועוד יד זה כח (28)
ימין ושמאל בפעולה
חסד וגבורה יוצרות הרמוניה נפלאה של אהבה

אהבה בונה אהבה הורסת
חסד, הוא הכוח הדומיננטי בכל מערכת יחסים
אהבה ללא גבול חונקת ומעוותת את פני המציאות
הגבורה שבחסד להתגבר על הרצון להעניק מבלי להתבקש
לתת אהבה – ולא מתוך הצורך שלנו
אלא להרגיש את הזולת ולדעת מהם צרכיו האמיתיים

שתפו באהבה
השאירו סימן או תגובה
אליזה לנדאו – התבונה דרך השם

לקריאה וספירת מט-מונים בימי ספירת העומר – בלחיצה כאן

error: אזור מוגן זכויות יוצרים.
כותרת שלי