סדנת אתחולים ואיחולים לשנה החדשה 07.09.2023
לרכישה באתר - הספר - לראות את האות בפרשה
רשימת נקודות האיסוף
הכשרת מאמנים אישיים בתודעה היהודית - לחצו כאן
להצטרפות לקהילה בפייסבוק - לחצו כאן

תקנון קורסים ותוכניות באתר

תקנון קורסים ותוכניות התבונה דרך השם

ברוכים הבאים לאתר  www.hatvuna.com (להלן: “האתר”) אשר בבעלות אלי-זה לנדאו ח.פ 055388193 (להלן: “מפעיל האתר” או “החברה”) בכתובת השחף פינת הדרור מושב צור משה.

השימוש באתר כפוף להוראות התקנון בדף זה. חשוב להקפיד ולעיין בתקנון, מאחר וההצטרפות מעידה על הסכמתך לתנאי התקנון המפורטים להלן. אישור המשתמש כי קרא והסכים להוראות התקנון, ולא תהא לו ו/או למי מטעמו ו/או בשמו כל תביעה כנגד מפעיל האתר.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם בהתאם להחלטות מפעיל האתר. השימוש בתכנים המוצגים באתר, בקורסים ובמוצרים השונים אותם מציעה החברה יעשו על אחריות המשתמש בלבד.

המידע באתר נועד למטרת הנגשת אינפורמציה בלבד ואינו מהווה ו/או אינו מתיימר להוות תחליף להמלצה רפואית ו/או חוות דעת מקצועית של מי מגורמים אלו ו/או מחקר ממצה בתחום.

כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הינה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

המוצר

המוצרים הינם תכנית מקיפה ומפורטת אשר עוסקת בתודעה יהודית – צופן האותיות, הכשרת מאמנים אישיים והכשרת יועצים לנומרולוגיה. יש כאן מידע רב שבעלת האתר אספה, ליקטה, חיברה ועמלה רבות על מנת להנגיש את התכנים לכל באי הקורסים למיניהם.

רכישה באתר

בעצם ביצוע הרכישה באתר הינך מצהיר ומתחייב כי מלאו לך 18 שנים וברשותך כרטיס אשראי בתוקף.

תשלום, אחריות על אספקה וביטול עסקה

לאחר הרכישה תקבל הודעה לכתובת הדוא”ל אותה עדכנת במערכת ובה קישור חיצוני למוצר. לאחר מעבר לקישור התוכנית וצפייה בתוכן כלשהו מתוכו – “פתיחת האריזה” – ומכיוון שמדובר במוצר הניתן לשכפול והעתקה, לא יהיה ניתן לבקש החזר כספי. כל עוד לא נפתחה אריזת המוצר כאמור לעיל ולא נצרך כל ידע מתכני המוצר יוכל המשתמש לבקש את ביטול העסקה, ובתנאי שלא עברו 14 ימים מיום ביצוע הרכישה בהתאם לאמור בחוק. במקרה של ביטול כאמור יושבו למשתמש כספי הרכישה בניכוי דמי ביטול בגובה 5% או 100 שקלים בהתאם לסכום הגבוה מביניהם. 

המוצר יישלח במייל שיסופק בזמן הרכישה ועד 24 שעות מרגע הרכישה במייל. 

בכל מקרה ובמידה והינך עומד בקריטריונים לביטול העסקה, עליך לשלוח מייל עם הבקשה לביטול בצירוף שם הקורס והאימייל איתו רכשת את המוצר ל – elie@elilandau.com

הבקשה לביטול הינה מרגע קבלת המייל בחברתנו בכתובת האמורה לעיל ולא בשום אמצעי אחר.

לאחר 14 יום לא ניתן יהיה לבטל עסקה, גם אם זו עסקה בתשלומים.

אחריות

המוצר וכל התכנים בו הינם פרי היוצר של מפעיל האתר והפועלים מטעמו, כל העצות וההמלצות במסגרת המוצר הינם בהתאם לניסיונו האישי וניסיון החיים של מפעיל האתר והפועלים מטעמו. מפעיל האתר לא ישא בכל אחריות בנוגע לשימוש ויישום טיפים והמלצות במסגרת המוצר. כמו כן, מובהר למשתמש כי בכל מקרה של יישום אי אלו מהמלצות החברה, עליו ליצור קשר ולהתייעץ עם גורם מקצועי רלוונטי.

האמור באתר אינו מהווה המלצה רפואית ו/או המלצת תזונאי מוסמך ו/או ממאמן כושר מוסמך ו/או כל המלצה מקצועית אחרת. מטרת האתר הינה הנגשת מידע, תכני המוצר אינם תכנים המותאמים אישית ופונים בצורה גנרית לכלל האוכלוסייה על כל גווניה.

שימוש לרעה באתר ובתכניו

החברה שוקדת לשמור על רמה נאותה ובטוחה של תפעול האתר, המוצרים והשירותים הניתנים בו.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהפעולות הבאות ביחס לקובץ הדיגיטלי שהוקצה לו אסורים בהחלט ומהווים שימוש לרעה אשר חושפים את המשתמש לתביעה אזרחית:

 • העברת התוכנית לצד ג’ בין אם בתמורה ובין אם לאו;
 • מכירת התוכנית לצד ג’;
 • מתן גישה לתוכן התוכנית לצד ג’ בכל אמצעי.
 • המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהעברה ו/או שימוש לא מורשה ו/או מכירה של מידע סודי, כהגדרתו להלן, לצד ג’ כלשהו אסורים בהחלט ומהווים שימוש לרעה אשר חושפים את המשתמש לתביעה אזרחית.

ללא הגבלה של תרופות וסעדים אחרים, מפעיל האתר יגביל כל פעולה של משתמש ו/או ישהה כל פעולה של משתמש ו/או יסיר מידע שהועלה על ידי משתמש ו/או ימנע גישה של משתמש וינקוט בצעדים טכנולוגיים ומשפטיים כדי לשמור על זכויותיו שלו ו/או של צדדים שלישיים.

המשתמש נדרש לדווח על כל בעיה, תקלה או כל הפרה של תנאי שימוש אלה לרבות הפרת זכויות. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר השתתפותו של משתמש בתכנים המוצעים על ידה, לרבות קורסים ומפגשים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

שימוש בינלאומי באתר

לאור אופייה הגלובלי של רשת האינטרנט, הינך מצהיר כי כל פעולה הנעשית למול האתר, נעשית שלא בניגוד לחוקי מקום המושב בו אתה מצוי.

קניין רוחני

האתר עצמו, התוכנית וכל התוכן המצוי בה הם רכושה של החברה. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן התוכן ללא הסכמתה המפורשת של החברה. 

כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכנית לרבות שמו, עיצובו, תוכנו, יישומו, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו, שמה של החברה, סימניה המסחריים הרשומים והבלתי רשומים הינם קניינה הבלעדי של החברה. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני-מסחר קניינים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין כאמור. 

האתר והתוכן המופיעים בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתה מסכים להכפיף את עצמך לתנאי השימוש שהחברה תכלול, יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתר. 

המשתמש מצהיר כי ידוע לו, כי כל מידע מכל סוג שהוא וכן כל שיטת עבודה, שרטוטים, שיטות, תרשומות, מסמכים, תיאור תהליכים תרשימי זרימה, מערכי שיעור, מצגות גרפיות, תוכן הרצאות, נסחי דוא”ל שיווקיים, קמפיינים פרסומיים, דפי נחיתה, ספרוני מתנה, תהליכים, מפרטים, תוכניות, הצעות, מסמכים, ידיעות ונתונים טכניים, כלכליים, מסחריים, טכנולוגיים, סטטיסטיים, תאורטיים, מעשיים ו/או אחרים ו/או כל מידע אחר שאליהם הוא נחשף המועבר במסגרת השימוש באתר ו/או במהלך התוכנית, בין אם בעל פה ובין אם בכתב ו/או בכל מדיום אחר וכן כל מידע הקשור לחברה, לעסקיה, לשירותיה, למוצריה, ללקוחותיה, לתוכניותיה ו/או לסודותיה המקצועיים, העסקיים והמסחריים אשר הגיעו ו/או יגיעו לידיעתה הינו מידע סודי (להלן: “המידע הסודי”), השייך במלואו לחברה.

ברור למשתמש, כי כל המידע שייחשף אליו במסגרת האתר והספר ו/או התוכנית ו/או הקורסים וזכויות הקניין הרוחני, לרבות עיצובים, זכויות יוצרים, פטנטים והמצאות, סימני מסחר ושמות מסחריים, סודות מסחריים ומידע סודי, בכל חומר שיוצג לו במסגרת ובמהלך הקורס ו/או השימוש באתר הם קניינה הבלעדי והמלא של החברה, והמשתמש אינו רוכש כל זכות מכל סוג שהוא במידע הסודי ו/או בתכנים אלו ו/או בזכויות הקניין הרוחני הגלומות במידע ותכנים אלה וכי מלוא זכויות קניין רוחני אלו שייכות לחברה.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהחומר המוגן בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.

אי תחרות

בקבלת תנאי השימוש, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהמידע והשיטות אליהם נחשף בתוכן האתר, לרבות בתוכנית, עשויים להיות סודות מסחריים, כאמור לעיל, אשר מוגנים בזכויות יוצרים ו/או כל דין אחר, ומתחייב שלא להעביר ו/או לגלות ו/או לעשות בהם כל שימוש אסור.

כמו כן, מתחייב המשתמש לא לספק שירותים דומים וכן לא להתחרות במוצר שנרכש 6 חודשים מרגע רכישת התוכנית. 

המשתמש מתחייב שלא לספק שירותים אלו בעצמו או באמצעות בן משפחה, חברה, שותף או כל גורם אחר מטעמו.

הליכים משפטיים 

תנאי שימוש אלו וכל הסכם אחר שנוצר על ידי החברה הקשור בשימוש באתר, יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל בלבד. 

כל המחלוקות ו/או סכסוכים בין הצדדים להסכם זה שיתגלעו בקשר לתקנון ו/או לביצועו יתבררו בפני בית המשפט המוסמך לכך במחוז תל אביב ובמחוז זה בלבד.

הנך מסכים לשפות ולפצות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

אישור תנאי השימוש

המשתמש מאשר כי קרא בעיון את תנאי השימוש ואת עמוד המכירה, ובמידת הצורך התייעץ עם הגורמים המקצועיים בקשר לקבלתם, כי הם ברורים לו וכי הוא מקבל על עצמו את האמור בהם, וכי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות לחברה בקשר איתם.

צוות החברה מאחל לכם גלישה מהנה ונעימה!

מדיניות פרטיות

מאחר והתבונה דרך השם (להלן: “החברה”) מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט hatvuna.com שהיא מנהלת ומפעילה (להלן: “האתר”) בחרה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

 • לאפשר להירשם ולצפות במוצרים באתר
 • לשפר ולהעשיר את תכני המוצרים המוצעים באתר
 • לשנות או לבטל תכנים קיימים
 • לצורך רכישת המוצרים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים
 • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך

המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

 • לצורך פניה לספק חיצוני אשר יעביר דיוור והודעות למשתמש בשם החברה.
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך
 • אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי
 • אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

אתר החברה משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעול שוטף ותקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים

החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

דיוור ישיר אלקטרוני ושליחת מסרוני טקסט

החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם באמצעות דואר אלקטרוני מידע בדבר מוצרים וכן מידע שיווקי ופרסומי. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. החברה רשאית להעביר מידע על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

במצב בו מבקש הנרשם במייל חוזר להסיר עצמו מרשימת התפוצה אליה נרשם ולא על ידי לחיצה על כפתור “הסר” אשר נמצא בתחתית המייל, יאלץ להמתין עד 7 ימי עסקים עד להסרתו המלאה מרשימת התפוצה על ידי מפעיל האתר. עם זאת, יוכל להסיר את עצמו בכל עת ובמיידי על ידי לחיצה על כפתור “הסר” שבתחתית כל מייל.

במצב בו מבקש הנרשם במסרון SMS להסיר עצמו מקבלת מסרונים נוספים, יוכל לעשות זאת על השבת הודעת הסר למספר הטלפון המצוי בגוף ההודעה, מרגע שפעל כאמור תחדול החברה משליחת הודעות נוספות בצורה זו. עם זאת, תהיה החברה רשאית להמשיך לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני כל עוד הלקוח לא ביטל קבלת הודעות כפי שצוין בסעיף הקודם.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

כל הזכויות שמורות לתבונה דרך השם ולאלי-זה לנדאו.

צוות החברה מאחל לכם גלישה מהנה ונעימה!