עשרת ימי תשובה דרך השם בסוד האותיות

עשרת ימי תשובה דרך השם בסוד האותיות

עשרת ימי תשובה דרך השם בסוד האותיות

בין כסה לעשור

סוד העיבור במעגל הזמן הפנימי

אלי־זה לנדאו

עשרת ימי תשובה דרך השם בסוד האותיות
בין כֶּסֶה לעשור במעגל הזמן הפנימי

עם ישראל משול ללבנה המתחדשת ומשתנה.
ללבנה אין אור משל עצמה, היא מקבלת את אורה מהשמש.
הלבנה מסמלת התחדשות כמעיין נובע המאירה בחושך היכן שהשמש אינה מאירה.
כך עם ישראל מאיר מאורו של הבורא יתברך את החושך בעולם.

בין כֶּסֶה לעשור אלו הם עֲשֶׂרֶת יְמֵי תְּשׁוּבָה בין ראש השנה ליום כיפור
ראש השנה חל ביום א' תשרי, תחילת החודש, הלבנה אינה נראית בשמים, היא במצב מכוסה, 'כֶּסֶה' מלשון 'כיסוי' ועשור הוא יום העשירי בחודש תשרי בו חל יום הכיפורים.

עשרה ימים אלה מסוגלים לקבל אור 'ישר-אל', אור ישיר מהמאציל.
'ב-א' תשרי' אותיות 'בראשית', היום בו נברא האדם, ממנו מתחיל מניין השנים בתאריך העברי. כל אחד יכול לחזור ל'בראשית' ולברוא את ערכו מחדש.
גימטריה 'בראשית' = 913 = 'תאריך עברי'
'תאריך עברי' בשיכול אותיות 'בראתי ערכי'. גונז בתוכו משמעות פנימית עמוקה את סוד העיבור.
הלוח העברי משלב בין מחזור לבנה למחזור חמה.
החמה מסמלת את היסוד הזכרי והלבנה את היסוד הנקבי.
כשאנחנו משתמשים בתאריך העברי אנחנו מחברים בין הצד הזכרי והנקבי שבתוכנו, מעין זיווג פנימי לאחד שלם המפרה ומצמיח את התודעה להגיע לאחדות שלמה.

"מחזור ירח" הוא זמן הקפת תנועת הירח סביב כדור הארץ.
הוא אורך כ-29 וחצי ימים כל חודש סה"כ 12 הקפות ירח בשנה מכונה בשם "שנה ירחית".
גימטרייה 'שנה' = 355 כמניין הימים בשנה ירחית בממוצע, (354 ימים ועוד כחצי יום). מחזוריות משתנה ומתחדשת, פנימית ונסתרת.
"מחזור חמה" הוא זמן הקפת השמש סביב כדור הארץ משך 365 ימים בשנה, מחזוריות קבועה שאינה משתנה נקראת "שנה שמשית".
הפער בין שנה ירחית לשנה שמשית הוא עשרה ימים (355-365 =10). מפרש הזהר הקדוש, אלו הם עשרה ימים עשר השפעות הנובעות משורש עשר הספירות.
עשר ספירות אלו הם עשרה רצונות שעלינו לתקן (עבודת המידות) ולהפכם לטובת הזולת כפי שאנחנו מצווים מבראשית משך עשרת ימי תשובה. עשיית חשבון נפש לשוב למקור הראשיתי שלנו, לזכך אותו על ידי בקשת סליחה איש מרעהו כדי להתקרב לה'. על כן הסליחות נעשות עם מניין אנשים לפחות.

בכתבי האריז"ל נאמר, שעשרת-ימי-תשובה מכוונים כנגד עשר הספירות (בספירה מלמטה למעלה).
מפרש השל"ה, שיום ראשון מכוון כנגד ספירת 'מלכות', יום שני 'יסוד', יום שלישי 'הוד', יום רביעי 'נצח', יום חמישי 'תפארת', יום שישי 'גבורה', יום שביעי 'חסד', יום שמיני 'בינה', יום תשיעי 'חכמה', יום עשירי – 'כתר'.
אולם אומר על כך כ"ק אדמו"ר הצמח-צדק: "לכאורה, נראה דחוק לומר ששני ימי ראש-השנה הם מלכות ויסוד, והימים שלאחריהם, שהם ימי חול, נעלים מהם. והנראה יותר, ששני ימי ראש-השנה הם חכמה ובינה, הימים שאחריהם – שבע המידות, ויום-הכיפורים – כתר". (אור-התורה – דברים ג, עמ' א'תסא)

מראש השנה עד יום כיפור אדם מקבל הזדמנות להתחבר לשליחות אליה הוא נועד.
לכל אחד חלק מהותי בהוויה של כל הבריאה. נקודה אחת קטנטנה ועם זאת בעלת השפעה בגלגל אינסופי של המציאות כולה – רקמה אנושית אחת שלמה. אנחנו מושפעים זה מזה ומשפיעים זה על זה. לכל פעולה יש תוצאה. כל תוצאה גוררת אחריה תוצאה וכל התוצאות הן חלקים במצרף המציאות.
כל אחד אמור להכיר בחשיבותו כחלק מהכלל, לדעת את מקומו המיוחד, את התפקיד והאחריות הגדולה שיש לו, לא רק לעצמו אלא גם כלפי הכלל.
יכול להיות שהוא הנקודה שתכריע את כל המציאות של הכלל לכף זכות או חלילה לכף חובה.

"קודשא בריך הוא, וישראל, ואורייתא – חד הוא" (זהר). ישראל שותפים במעשה הבריאה. בזהר כתוב, "ישראל, ר״ת יש ששים ריבוא אותיות לתורה", שישים ריבוא אותיות התורה הם כנגד שישים ריבוא נשמות בישראל. כל נשמה מישראל מקושרת לאות בתורה ובשלימותה של אות זו תלוי שלימות וקדושת כל התורה כולה. אין יתרון לאות אחת על חברתה. העדרה של אות אחת ממקומה יפסול את ספר התורה. כולן שוות במשקל". כך כל אחד מישראל חשוב!
בלעדיך אין המציאות שלמה.

בשם כל ישראל תהיו טובים!
שתפו באהבה לזיכוי הרבים

"אמר רבי אלעזר א"ר חנינא כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם"

אלי־זה לנדאו – התבונה דרך השם

רוצה לקבל מדי שבוע לווצאפ שלך
את הצופן בפרשה דרך השם בסוד האותיות
ההרשמה מכאן!

אלי-זה לנדאו - התבונה דרך השם
[[ טופס מוטמע]]רוצים לקבל את פִשְרָה של הפרשה דרך השם מדי שבוע לתיבת המייל

מלאו פרטים כאן בתיבה משמאל והיא תשלח אליכם באהבה.


תגובות

אין עדיין תגובות

השאר תגובה

המייל שלך לא יוצג בגלוי - שדות חובה מסומנים בכוכבית*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: אזור מוגן זכויות יוצרים.
כותרת שלי