במדבר בסוד האותיות דרך השם

במדבר בסוד האותיות – התבונה דרך השם
הצופן לחיים בסוד הזמן

כותרת שלי