בהעלותך בסוד האותיות דרך השם

בסוד אותיות פרשת 'בהעלותך' מגלה את הדרך להתרוממות והתעלות בקדושה.
איך עושים את זה?
ולמה בהעלותך את הנרות ולא בהדליקך את הנרות?

כותרת שלי