לרכישה באתר - הספר - לראות את האות בפרשה
רשימת נקודות האיסוף
הכשרת מאמנים אישיים בתודעה היהודית - לחצו כאן
להצטרפות לקהילה בפייסבוק - לחצו כאן

פרשת תולדות בחפירת בארות לקול הנשמה

אהבתם את התוכן? שתפו באהבה 💞

פרשת תולדות בבארות יצחק בקיבוץ בארי

פרשת תולדות דֶּרֶךְ הַשֵׁם בסוד האותיות

פרשת תולדות ובארות יצחק

בארות יצחק

התורה אינה מרבה לדבר אודות יצחק, אך הפרשה מרחיבה ומספרת בעניין חפירת הבארות שיצחק עמל והתייגע לחפור. היו אלו אותן בארות שאביו אברהם חפר בחייו.

אחר הסתלקותו באו הפְּלִשְׁתִּים וסתמו את הבארו.
בא יצחק שב וחפרן – "וַיָּשָׁב יִצְחָק וַיַּחְפֹּר אֶת בְּאֵרֹת הַמַּיִם אֲשֶׁר חָפְרוּ בִּימֵי אַבְרָהָם אָבִיו וַיְסַתְּמוּם פְּלִשְׁתִּים וַיְמַלְאוּם עָפָר"
כל חפירה מלווה במריבות ובמאבק על המים מול הפלישתים, זה חופר ואלה סותמים אותן בעפר.
יצחק אינו מרפה מהחפירות.

אברהם אבינו היה הראשון שחיפש משמעות במציאות העולם, חפר וחקר, שאל ובדק, עד שזכה לגלות את הבורא יתברך בשכלו. הוא גילה "מְקוֹר מַיִם חַיִּים" בעולם מלשון העלם שמעלים את מציאותו מאחורי מסכי העלמה בכל פרטי המציאות.

כל התורה נמצאת באדם

מבאר הבעש"ט הקדוש יש תורה בדרך כלל ויש תורה בדרך פרט.
תורה 'בדרך כלל' היא בעולם
תורה 'בדרך פרט' היא בתוך הנפש.

כל התורה נמצאת בתוך נפש האדם. סיפורי התורה מעניקים לנו הדרכה איך להשתמש בכוחות הנפש.
הן בתורה, והן בנפש האדם, יש בחינת מים ויש בחינת עפר, יש בחינת אברהם ובחינת יצחק, יש בחינת פלשתים וישמעאל, ויש גם בארות בנפש.

בחינת בארות בנפשבאר מלשון לפרש, וכן באר היא בחינת חפירה באדמה עד לגילוי המים.

בחינת מים בנפש – חכמה, אהבה וחסד, השפעה ושפע, נתינה ללא תנאי.

בחינת עפר בנפש – עפר מסתיר ומעלים דברים מתחת לפני השטח.
עפר גם מגלם את עולם החומר הגשמי, כבדות, עצלות ועצבות. כאשר אדם שבוי בחומר משקר ומשכר ראיית המציאות שלו שטוחה ורדודה.

בחינת פלשתים בנפשכוחות הורסים הפולשים לחיינו מתוך התפלשות בחומר שסותמים כל אפשרות לבאר ולפרש אירועים במציאות בראייה רוחנית שהיא מעבר לתפיסה שאנחנו רגילים אליה.

בחינת אברהם אבינו בנפש – זה בחינת חסד, אהבה והשפעה. הוא זה שגילה את חכמת הבורא בבריאה.

בחינת יצחק בנפש – זה בחינת גבורה – כוח מתגבר על כוחות מחלישים שפולשים לחיינו מבלי להתפעל

התורה משולה למים. היא מעניקה לנו את סודות הבורא בבריאה ובנברא, את העולם בכלל ואת עולמו של האדם,
כדי לגלות את הסודות על האדם לחפור עד שיגיע לבאר. עד שיגיע למים שמגלמים את החכמה, את המהות הפנימית ועמוקה של החיים שנמצאת עמוק בעולם החומר הזה.

וַיְסַתְּמוּם - מציאות של סתם וסתום

עם כל גילוי, באים פלישתים פולשים וסותמים בעפר את הבארות מְקוֹר מַיִם חַייִּם" סותמים כל פתח רוחני.

מפרש הרב שטיינזלץ  וַיְסַתְּמוּם מלשון סתם וסתום כדי ליצור מציאות שבה הכל סתם.
כלומר, הפלישתים, כוחות ההרס שבאדם פולשים כדי לסתום כל פתח רוחני מלראות את המשמעות המקופלת בחיים.

יצחק חופר מחדש את מה שהפלישתים סתמו – נחוש בנחישות לחפור לעומק ההוויה כדי לגלות את פנימיות התורה – "מְקוֹר מַיִם חַייִּם" – תכלית הבורא בבריאה.

החפירה מחדש של הבארות היא נקודת ההתעוררות להגיע למקור המים החיים שנמצאים עמוק בבטן האדמה. אחרת – נחייה בעולם סתום של סתם מציאות.

כשם ששאיבת מים מהבאר דורשת מאמץ, כך כדי "לדלות" הבנה ומשמעות, נדרש מאמץ להתעלות מעל ראיית העולם בתבניות של חומר.

שמות הבארות ומשמעותם

למה היו צריכים הפלישתים לסתום בעפר את בארות המים? מה הפריע להם לשאוב מים?
התושבה שכל זה מתוך שנאה עזה שנובעת מקנאה לכל מה שהבארות יצגו.

שמות הבארות מייצגים תהליכים בהתפתחות התודעה

"וַיָּרִיבוּ רֹעֵי גְרָר עִם רֹעֵי יִצְחָק לֵאמֹר לָנוּ הַמָּיִם"
גְרָר מלשון גוררים ונגררים אחר מחלוקת. לרמז שאל לנו להיגרר אחרי מחלוקות

יצחק אינו נגרר למחלוקת, הוא שב לחפור מחדש את הבארות שסתמו.

באים רועי גְרָר ורבים עם רועי יצחק.
שֵׁם הַבְּאֵר עֵשֶׂק כִּי הִתְעַשְּׂקוּ עִמּוֹ
"
עשק
לרמז על לקיחת דבר מה בכוח או באיומים, גזל וחמס

ושוב רועי יצחק שבים לחפור באר אחרת.
גם הפעם רבים עליה – "וַיִּקְרָא שְׁמָהּ שִׂטְנָה
"
שטנה
לרמז על כוחות שמשטינין אדם על חברו – מקטרגים אחד על השני מתוך שנאת חינם.

יצחק לא מוותר, הוא שב וחופר באר אחרת וסוף וסוף לא רבו עליה "וַיִּקְרָא שְׁמָהּ רְחֹבוֹת"
הפלישתים רואים כי כל באר שיצחק חופר מניבה מים חיים. הבאר השלישית נקראת "רְחֹבוֹת". רְחֹבוֹת מלשון הרחבה והתרחבות מתוך חיבור והתחברות ובה ביטוי להודאה לה', לכח מחבר שהוא בחינת מים שהם אחד ללא כל נפרדות.

עד הבאר הרביעית שנקראת 'שבע' אז מתחולל מהפך בתודעת הפלישתים. בְּאֵר שָׁבַע, גזורה מן המילה שבועה כִּי שָׁם נִשְׁבְּעוּ שְׁנֵיהֶם – אז אברהם ואבימלך וכעת יצחק ואבימלך כרתו ברית.

היתה זאת אותה באר שנקראה "בְּאֵר לַחַי רֹאִי" שם נגלה מלאך ה' להגר שפחת שרה ומורה לה לחזור אל שָׂרַי גבִרתה. שם הוא גם מבשר לה על הריון ולידת בן, ששמו יהיה ישמעאל. "כִּי שָׁמַע ה' אֶל עָנְיֵךְ. המילה "רֹאִי", לא רק שה' רואה אותה, אלא אף היא רואה אותו.

כדי להתגבר על כוחות הפלישתים שבנפש עלינו להתחבר לבחינת יצחק אבינו שבתוכנו שעניינו גבורה.  להתגבר על כוחות פולשים והורסים בנפש. לא להיגרר להתפלש בראייה מצומצמת שמוגבלת לעולם החומר הזה שמוביל לשטנה, קטרוגים, לשון הרע, שנאת חינם, גזל וחמס.

איך מתגברים? על ידי התחזקות בבנייה התמדה וחקירה להגיע לגילוי המשמעות הפנימית העמוקה שסתומה בשכבות של עפר החומר הכבד והמכביד.

בארות יצחק בקיבוץ בארי של כל אחד

על כל יהודי לחפור ולגלות את הבאר שלו

מילוי השליחות בעולם כרוך חפירת בארות. זאת עבודה לכל החיים. אדם נולד לחפור, ועליו לא להרפות את ידיו לעולם עד שיגיע למקור הנביעה של עצמו ובכך למלא את ייעודו.

קיבוץ מלשון לקבץ

בארי זה הבאר שלי

על כל אחד לקבץ את כל כוחות הנפש שלו כדי לגלות משמעות ומהות פנימית בחייו.

כל יהודי שבא לעולם פותח צינורות חדשים – בארות חדשים  אחרי חפירה.
אחרי כל גילוי באים פולשים שנקראים פלשתים וסותמים אותן. 

מיצחק אבינו למדים להתחזק בבנייה דווקא כשבאים פולשים שהורסים.

הרב קוק, מפרש שחפירת הבארות מחדש מרמזת על כך שחייבים להמשיך לנסות גם אם נכשלנו.
חפירת הבארות בגרר שבאיזור באיזור הנגב, בשיכול אותיות הגנב. כלומר גם אם מתגנב ייאוש, אל לנו להרים ידיים. שלא ניתן למאמצים שהשקענו בחפירת הבארות לרדת לטמיון.
על כלאחד להמשיך לחפור ולגלות את קול הנשמה שלו מתוך הבאר – אחרי שחפר וגילה את השליחות שלו כאן בעולם.

קליפה קדמה לפרי

פרשת תּוֹלְדוֹת מספרת על הולדת הבנים יעקב ועשו, המאבק על הבכורה.

הזוהר מביא את עִקָּרוֹן הקליפה שקדמה לפרי בישמעאל שנולד לפני יצחק ועשו שנולד לפני יעקב.

מעבר לכל קליפה חיצונית קיימת מציאות פנימית שהיא נסתרת, בדיוק כמו שבכל דבר יש מהות פנימית עמוקה שצריך לחפור להגיע אליה, כחפירת באר.

שני האחים מייצגים שני כוחות הפועלים בנפש

עֵשָׂו הוא בבחינת 'נפש בהמית' קליפה אותיות קל ויפה – המעטפת החיצונית הנראית והגלויה שכולנו שבויים בה. העיקר שיהיה "קל ויפה", נעים וכיף.

יעקב הוא בבחינת 'נפש אלוקית'; פרי – הרוח שבתוך החומר שמתגלה אחרי קילוף קליפות החומר.

המאבק על הבכורה

המאבק על הבכורה הוא מאבק בין כוחות, איזה כוח ישלוט?
החומר או הרוח?

עולם של חומר נטול רוח אין בו ברכה. אי־אפשר לבדל את הרוח מחומר. האחד בלי השני לא יכול להתקיים.

בכורה מתארת מצב ראשוני, ראשוניות טבולה בחומר, סדר ראשוני המוטבע בבריאה.

זהו מסלול קבוע, הקיים בכל דבר בטבע הבריאה, באופן טבעי האדם מעדיף את הדבר הראשוני, המוכר והידוע.

תפקיד יעקב – 'הנפש האלוקית', לגנוב את הבכורה מעשו – 'הנפש הבהמית'. עשו מוכר את הבכורה בעבור נזיד עדשים. אילו חומר היה דבר יקר בעל ערך, לא היה לו מחיר, אך נשמה אי־אפשר לקנות או לזייף.

הפלא טמון באפל

גניבת הבכורה היא למעשה היפוך מהלך הסדר הטבעי הראשוני שאיתו אדם נולד – למהלך על־טבעי. בהתגברות וכיבוש הפיתויים והיצרים של העולם הזה והעלאתם לקדושה.

הסוד הוא במהפך – איך להפוך כל מהלך טבעי לעל־טבעי.

כשמגלים שלכל דבר בעולם יש משמעות מתוך גילוי אלוקות, אז זוכים להעלות את כל המציאות לקדושה אז מתגלה פֶּּלֶא בשׂיכול אותיות – אל"ף שהוא אור ניצוץ הנשמה החבוי עמוק בתוך אפֵלת הנפש הבהמית שמצומצמת לראייה מוגבלת במוחין דקטנות.

אֵלִי־זֶה לנדאו מייסדת מרחב התבונה דֶּרֶךְ הַשֵׁם ללימודי תודעה יהודית
מלמדת ויוצרת תוכן. כותבת הספרים "לראות את האות בפרשה" בסוד האותיות
קורסים | הרצאות וסדנאות בסוד האותיות לאור חכמת הקבלה ותורת הנפש היהודית

 

אלי זו לנדאו
אלי־זֶה לנדאו לומדת חוקרת ומלמדת תהליכי מודעות בסוד אותיות שפת הקודש. כותבת הספר "לראות את האות בפרשה" דרך השם בסוד האותיות. elie@elilandau.com

התבונה דֶּרֶךְ הַשֵׁם מעלה תכנים מרתקים בסוד האותיות והמספרים 

דֶּרֶךְ הַשֵׁם בחכמת הקבלה והחסידות, פותחת צוהר לגלות את הצופן הגנוז במעגל הזמן, המקום והאדם בעולם ובעולמו הפרטי.
מאירה עולמות פנימיים, מרווה נפש צמאה ומחייה את הנשמה במעלות התודעה היהודית בראייה עכשווית לחיינו.

ואם הצלחנו להאיר נקודה טובה  למחשבה, אשריינו! בואו נגדיל עוד הרבה נקודות של אור – שתפו באהבה לזיכוי הרבים. 

נושאים פופלארים במאגר הידע:
פרשת השבוע
סוד האותיות
מִסְפָּרִים מְסַפְרִים
תכנים מחכמת הקבלה והחסידות
התפתחות אישית ועוד….

אלי-זה לנדאו

מעניין אותך לקחת את הנושא שלב אחד קדימה ללימוד מקצועי או להרצאה, השאירו הודעה ונקדם יחד את הנושא שמעניין אתכם:

רוצים לקבל למייל שלכם את הצופן בפרשה דֶּרֶךְ הַשֵׁם בסוד האותיות? השאירו פרטים

לקבלת הצופן בפרשה ישירות לוואצאפ 
לחצו על כפור הוואצאפ והצטרפו

פרשת השבוע עוזרת לנו לחיות עם הזמן.
בכל פרשה עולה אור חדש ומאיר במשלים את הרוח שבנפש הדמויות – בקודים מוצפנים.

האותיות הן אבני היסוד של הבריאה, בהן טמון הצופן ליצירת חיים – התכנה הבסיסית לבריאת העולם ועולמו הפרטי של האדם. 

כולנו בנויים מאותם תדרים של מספרים אך הצירופים והשילובים ביניהם יוצרים את הסיפור הייחודי של כל אחד. מה מספרים המספרים ?

פרשת השבוע עוזרת לנו לחיות עם הזמן.
בכל פרשה עולה אור חדש ומאיר במשלים את הרוח שבנפש הדמויות – בקודים מוצפנים.

12 המזלות הם ביטוי של השפעות והארות שונות המושפעות. בכל חודש מחודשי השנה נובעת הארה אחרת. מה אומר עליכם המזל?

האסטרולוגיה הסינית מזהה ומאבחנת את מאפייני המזלות על פי שנת הלידה ולא על פי חודש הלידה. מה הם מאפייני המזל שלך?

התבונה דרך השם

מארז ספרים
"לראות את האות בפרשה"
בהטבה מיוחדת עכשיו

תורמת 10% בשבילכם מההכנסות למען החיילים