Category: בסוד הפרשה לכל השבוע

סיפורי התורה מקפלים בתוכם סודות עמוקים אודות הבריאה
ומובאים כמטאפורה לחוקי היקום 'במשחק החיים' כאן בעולם, כשהאדם הוא השחקן הראשי.
קודם, לבריאת העולם נבראו האותיות, הן אבני היסוד של הבריאה ובהן טמונים כל סודות היקום.

"אֶל-גִּנַּת אֱגוֹז יָרַדְתִּי לִרְאוֹת בְּאִבֵּי הַנָּחַל" מתוך שיר השירים
גנה, היא התורה הנקראת "גן" ראשי תיבות – גילוי נסתר.
"גן" (בגימטריה) = 53 כמניין 'פרשות שבוע' שקוראים בתורה משך שנה מעוברת.

בכל פרשה גנוזים סודות להרחבת המודעות מעין הוראות הפעלה להשגת התכלית בחיים.
חכמת הקבלה עוסקת בהקבלה המתקיימת בין האדם לטבע, ביחסי הגומלין המתנהלים ביניהם
ובין חלקים שונים באדם, בין הנפש לגוף והגוף לנפש באינספור פירושים ורבדים.

נסתר הגנוז משתקף בגלוי… מיקרו משתקף במאקרו –
האדם משתקף בעולם, והעולם באדם, הנפש בגוף והגוף בנפש,
הכל הוא אחד ואחד הוא הכל!

error: אזור מוגן זכויות יוצרים.
כותרת שלי