פרשת יתרו – לחיות עם הזמן

אהבתם את התוכן? שתפו באהבה 💞

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

פרשת יִתְרוֹ - לחיות עם הזמן

פרשת יִתְרוֹ במתן תורה

פרשת יִתְרוֹ דרך השם בסוד האותיות

פרשת יתרו

במה זכה יתרו שפרשת מתן תורה תיקרא על שמו?

אפילו שלושת האבות לא זכו שתקרא פרשה על שמם, גם לא משה רבנו. יתרו, חותן משה, כהן מדין, עשיר בעל שררה, מנהיג סמכותי ומכובד. הוא היה בקיא בכל החכמות, אומר רש"י, שלא הניח עבודה זרה שלא עבדה. בענווה ובפתיחות מחשבתית, נוטש את הכמורה, את העושר, את הכבוד ואת כל אשר לו.

מוותר על הכל למען הדבר האמתי – ה' – בורא עולם, מודה ומברך "בָּרוּךְ ה"!.
בידיעה פנימית עמוקה, הוא ידע שה' הוא גדול מכולם, מעל כל אלוקים אחרים שידע והכיר עד היום. אין עוד מלבדו, הוא ממשיך ואומר "עַתָּה יָדַעְתִּי כִּי גָדוֹל 'ה מִכָּל הָאֱלֹקים". 
סיכום פרשת יתרו 

וזאת התורה אשר שם משה

במעמד מתן תורה הבריאה נאלמה דום.
"צפור לא צווח עוף לא פרח שור לא געה, הים לא זע הבריות לא דברו אלא העולם שותק ומחריש"
מספר המדרש לקול עשרת הדברות הד לא היה. 'הד' הוא קול חוזר במקום שפוגש גבולות ומעצורים המחזירים את הקול.
עוצמת ההתגלות האלוקית כשנאמרו הדיברות מפי הגבורה – קול לא חזר. גילוי האור האלוקי שהיה בעשרת הדברות חדר ונקלט במלא עוצמתו ונטמע בכל תא ותא בבריאה, בכל ברייה וברייה אפילו באבנים, בכל פינות העולם לא כל שכן בלבם ומוחם של ישראל עד שנחקק כמציאות ממש.

קול הדברות במתן תורה, מתואר על ידי משה בספר דברים, קוֹל גָּדוֹל וְלֹא יָסָף.
מפרש המדרש הקול לא פסק או התבטל קיומו ותוקפו מאז מתן תורה, הוא מוסיף ומתגלה בכל תקופה עד עצם היום הזה.
אותו קול כולל בתוכו את כל דברי התורה שייאמרו ויתגלו על-ידי הנביאים וחכמי ישראל לדורותיהם, כי כל הטעמים והסודות הנסתרים, רמוזים בעשרת הדברות. אחר שישראל חטאו, הם הוצפנו ורק עם הדורות התגלו על-ידי החכמים.

עוצמת הגילוי האלוקי היתה כל כך גדולה, עד שפרחה נשמתם של ישראל.
הם התעלו למדרגה רוחנית כל כך גבוהה שענייניהם הגשמיים התבטלו ונשכחו בכמיהה להתחבר לקדושה האלוקית עד כי האלוקות הפכה למהותם הפנימית.
כל נשמות ישראל נכחו במעמד מתן תורה, גם אלה שעתידים להיוולד. מכאן, תורת החסידות מחדשת כפי שבמעמד מתן תורה ישראל התעלו מעל ענייניהם הגשמיים, כך לכל יהודי ניתן כח להתעלות מעל גופו וענייניו הגשמיים להתבטל לחלוטין לכל האירועים הקורים במציאות, כדי להתחבר להכרה – ה' אחד!

פרשת יתרו על האסור האסור והמוּתָּר המוֹתר

 האסור אסור והמותר מוֹתר

מוֹתר מהשורש ית"ר, יוֹתר, יתרון עודף, ערך מוסף – וכן אותיות יתרו
במעמד מתן תורה ניתנה התורה, אך עד שהיא תתקבל יידרש עוד תהליך שלם של קבלה.
כל אדם מקבל את התורה לפי מדרגתו הרוחנית, על־פי תפיסתו ומקומו בזמן.
התורה מעניקה לנו הדרכה איך לחיות חיים ארוכים על ידי מצוות ומעשים טובים – לחיות את החיים ולא על יד החיים.

 "וְזֹאת, הַתּוֹרָה, אֲשֶׁר-שָׂם מֹשֶׁה, לִפְנֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל" (דברים ד' מד' – פרשת וָאֶתְחַנַּן לקריאה מלאה) לְמַעַן יַאֲרִכוּן יָמֶיךָ

מובא בגמרא "זכה – נעשית לו סם חיים, לא זכה – נעשית לו סם מיתה" (בבלי יומא)
התורה מעניקה לנו תור של כללים ויסודות לדרך חיים
קיום התורה והמצוות מבטיחה אריכות ימים.
מה זה חיים ומה זה מוות?
חיים, הם המשכה והמשכיות. מוות הוא דבר שאין בו המשכיות, הוא נגדע משורש החיים.
אריכות ימים, אין הכוונה לאורך שנות הגוף הגשמי על פני האדמה, אלא בזכות התקדשות האדם, שמקדש את מעשיו בדרך התורה, זוכה להאריך ימים בכל… הן בחייו והן אחרי לכתו.

הגוף הגשמי בעולם החומר, פג, מתפוגג וכלה, לעומת זאת הרוח היא נצחית כאלה הן מצוות התורה ולימודה – נצחיים. התורה היא חיים, היא משולה למים המחיים את אדם.

אנשים יכולים לחיות חיים ארוכים אך עקרים במעשים חסרי משמעות, חייהם קצרים.
לעומת זאת, יש אנשים שחיים חיים קצרים אך מלאי משמעות, הם ממשיכים לחיות עוד הרבה אחרי לכתם מן העולם.

התורה היא סם חיים או סם מוות

התורה היא "סם חיים" למי שלומד ומקיים אותה. התורה היא לא עוד מקצוע אקדמי.
היא "סם מוות", למי שלומד אותה ללא יראת שמים. לומד שלא על מנת לעשות או לקיימה – יש אצלו ניתוק מוחלט בין הלימוד למעשה.

הגמרא (במסכת שבת לא) יוצאת נגד הלומדים שלא על מנת לקיימה וזה אסור. למה הדבר דומה? לגזבר שמסרו לו את המפתחות לחדרים הפנימיים אך לא מסרו לו את המפתחות לחדרים החיצוניים וכך אינו יכול להגיע לפנימיים. או משל לאדם שבנה שער לחצר למרות שאין לו חצר.

"סם מוות" – 'מוות' הוא דבר שאור אלקי אינו חודר אליו.
'אסור' הוא דבר כבול בכוחות הטומאה שחוסמים את האור האלקי להחיות את הדבר ולאפשר לו לתפקד. לעומת זאת, 'מותר' הוא דבר משוחרר ופתוח שאינו כבול או קשור.

אנחנו חיים בעולם העשייה, אי אפשר לנתק בין מחשבה למעשה, בין רוח לחומר, הם שזורים זה בזה.
בלימוד פנימיות התורה, אדם עולה ברוחניות, ככל שאדם עולה יותר גבוה כך הוא נדרש לטהר ולקדש את מעשיו. כמו דרישה מילד בגן או מאדם מבוגר, היא איננה אותה דרישה. מידת הדין שונה בשניהם.
"סם חיים" היא לא רק ללומדים אלא גם למיישמים אותה הלכה למעשה.

התורה אמנם ניתנה אך צריך לקבל אותה

'מעמד מתן תורה' – התורה ניתנה אבל עד שהיא תתקבל, עוד יידרש תהליך.
מובא בגמרא "כפה עליהם הר כגיגית"
אם בכפיה, למה אמרו קודם "נעשה ונשמע"?
'כפיה', היא שלילת בחירה חופשית. כל דבר הבא אל האדם בכפיה, אינו מחזיק מעמד היות והוא אינו מושרש בתוכו. בכפיה, אין הזדהות והפנמה ולכן עלולה להביא לתגובה הפוכה – של אנטי.

הקב"ה לא כפה את קיום התורה במובן הרגיל של כפיה. אלא, כפה את ההתגלות במעמד הרם בו הוא מתגלה אליהם פנים אל פנים.
לא היתה להם בחירה בעניין.

אומר ה'שפת אמת', בגלל הקדמתם 'נעשה' ל'נשמע'. וַיַּעֲנוּ כָל הָעָם יַחְדָּו וַיֹּאמְרוּ כֹּל אֲשֶׁר דִּבֶּר ה' נַעֲשֶׂה, משקף את התבטלותם הגמורה של ישראל כלפי ההתגלות וכלפי האמת שאותה הקב"ה עתיד להביא להם.

על מנת שנוכל להגיע להשגות ולחזות בנסים, עלינו להיות באמונה, לשחרר אחיזה ובעיקר להיות בהתבטלות גמורה. 'התבטלות' איננה אומרת לבטל את עצמי. התבטלות, משמע, לבטל את הרצון הכבול רק בעצמי. רק כך נוכל להגיע להשגות גדולות וגבוהות יותר.

מי יתן ונזכה לעלות בדרך העולה בית ה'.

עוד על פרשת יתרו דרך השם – מתוך ויתור מקבלים יותר

אלי זו לנדאו

התבונה דֶּרֶךְ הַשֵׁם מעלה תכנים מרתקים בסוד האותיות והמספרים 

דֶּרֶךְ הַשֵׁם בחכמת הקבלה והחסידות, פותחת צוהר לגלות את הצופן הגנוז במעגל הזמן, המקום והאדם בעולם ובעולמו הפרטי.
מאירה עולמות פנימיים, מרווה נפש צמאה ומחייה את הנשמה במעלות התודעה היהודית בראייה עכשווית לחיינו.

ואם הצלחנו להאיר נקודה טובה  למחשבה, אשריינו! בואו נגדיל עוד הרבה נקודות של אור – שתפו באהבה לזיכוי הרבים. 

נושאים פופלארים במאגר הידע:
פרשת השבוע
סוד האותיות
מִסְפָּרִים מְסַפְרִים
תכנים מחכמת הקבלה והחסידות
התפתחות אישית ועוד….

אלי-זה לנדאו

מעניין אותך לקחת את הנושא שלב אחד קדימה ללימוד מקצועי או להרצאה, השאירו הודעה ונקדם יחד את הנושא שמעניין אתכם:

רוצים לקבל למייל שלכם את הצופן בפרשה דֶּרֶךְ הַשֵׁם בסוד האותיות? השאירו פרטים

לקבלת הצופן בפרשה ישירות לוואצאפ 
לחצו על כפור הוואצאפ והצטרפו

עוד תכנים בצופן פרשות השבוע

חברים שאהבו את התוכן הזה אהבו גם את הנושאים הבאים

פרשת השבוע עוזרת לנו לחיות עם הזמן.
בכל פרשה עולה אור חדש ומאיר במשלים את הרוח שבנפש הדמויות – בקודים מוצפנים.

האותיות הן אבני היסוד של הבריאה, בהן טמון הצופן ליצירת חיים – התכנה הבסיסית לבריאת העולם ועולמו הפרטי של האדם. 

כולנו בנויים מאותם תדרים של מספרים אך הצירופים והשילובים ביניהם יוצרים את הסיפור הייחודי של כל אחד. מה מספרים המספרים ?

פרשת השבוע עוזרת לנו לחיות עם הזמן.
בכל פרשה עולה אור חדש ומאיר במשלים את הרוח שבנפש הדמויות – בקודים מוצפנים.

12 המזלות הם ביטוי של השפעות והארות שונות המושפעות. בכל חודש מחודשי השנה נובעת הארה אחרת. מה אומר עליכם המזל?

האסטרולוגיה הסינית מזהה ומאבחנת את מאפייני המזלות על פי שנת הלידה ולא על פי חודש הלידה. מה הם מאפייני המזל שלך?