חַיֵּי שָׂרָה דרך השם בסוד האותיות

חַיֵּי שָׂרָה דרך השם בסוד האותיות

חַיֵּי שָׂרָה דרך השם בסוד האותיות

אלה הם חייה! ואילו הם חייך?

חייה במותה

אלי־זה לנדאו

חַיֵּי שָׂרָה דרך השם בסוד האותיות – צופן הבריאה לחיים
חיינו מסתכמים במותנו.

שְׁנֵי חַיֵּי שָׂרָה
שְׁנֵי, הם שנים (שנה ברבים) והם גם שניים בדואליות. שניהם ממשיכים את אותו הרעיון – שני סוגי חיים יש לאדם: שנות חיי הגוף, הגיל הכרונולוגי; ושנות חיי הרוח, שנות מימוש והגשמה.
"צדיקים אפילו במיתתן קרויין חיים".

יש זיקה והתאמה בין אורך חיי הגוף, שנות החיים, לאורך הרוח ולאורח החיים, האופן שהאדם חי בו את חייו.
אומר המלבי"ם: האדם נקרא "חי" רק כשהוא מממש את הפוטנציאל המייחד אותו.
אבל זאת אפשר לדעת רק בסוף חייו – אם אכן מימש את תכליתו ובאיזו מידה.

מסופר על רב שהגיע לאחת הקהילות ובדרכו עבר דרך בית־הקברות. ראה שעל המצבות צוין גיל הפטירה, גיל צעיר מאוד: בן שנה, בת ארבע, בן שלוש. לא עלינו, ה' ישמור, מה קורה פה? רק בודדים עברו את גיל עשר…
לתדהמתו הסביר לו ראש העיירה את פשרם של דברים.
בית־הקברות נקרא "בית החיים". זהו מקום האמת, ואת האמת אפשר לדעת רק בסוף חייו של האדם – אילו חיים היו לו. לכן לא מציינים פה את הגיל לפי שנותיו של הגוף הגשמי, אלא דווקא את השנים שבהן "חי" האדם ממש – באמת, במימוש ובהגשמה.

חַיֵּי שָׂרָה היו שווים ומלאי הגשמה – בזכות דרכה הרעיונית
אברהם, אב המון גויים – כולם היו בניו… אבל אמא שרה יש רק אחת.
בזכות התנהלותה זכתה לשינוי שמה מ'שרי' ל'שרה' שהיא שרה על כל העולם. בחייה ובפעולותיה דאגה לפנות כל תחרות אפשרית ובכך דאגה לממש בלעדיות – שרה הגשימה את תכלית העם היהודי עוד בחייה, במורשת שהותירה אחריה בבנה יחידה יצחק.

התשובה לחיים מלאי תכלית ומשמעות נמצאת במערת המכפלה
זֶה לְעֻמַּת זֶה עָשָׂה הָאֱלֹקִים (קהלת). כל דבר בבריאה בנוי בסוד ההפכים.
שתי תפיסות שורשיות במבט על החיים: חומר ורוח, גוף ונשמה, פנימיות וחיצוניות.
אַבְרָהָם אָבִינוּ ושרה אימנו הם משל לנשמה ולגוף. משלימים זה את זה לאחד שלם. אַבְרָהָם (הנשמה), בא לקבור את שרה (הגוף) בחברון, "בִּמְעָרַת שְׂדֵה הַמַּכְפֵּלָה". "שדה" הוא שטח, מרחב פתוח.
הַמַּכְפֵּלָה מלשון כפל – כיוון שהיא כפולה, יש בה מערה בתוך מערה, מידת הדין ומידת הרחמים.
ארבע אימהות וארבעה אבות, כפולים בזוגות: אדם וחווה, אַבְרָהָם ושרה, יִצְחָק ורבקה, יַעֲקֹב ולאה.
בְּקִרְיַת אַרְבַּע – אלו ארבעת היסודות: אש, רוח, מים, עפר – הבסיס, היסוד והסוד לכל דבר בבריאה.
הַמַּכְפֵּלָה גם מרמזת על הכפלה של שניים במידה לעומת תפיסה דואלית של טוב ורע.
ארבעת היסודות הם השורש – היסוד לעבודת המידות בנפש, לכל יסוד מתקיים זה לעומת זה. סוד החיבור בין המידות, צירוף כולן למידה אחת בשלום, לצרפן כצורף הכסף והזהב – זיכוך לצירוף בחיבור הדדי .כך המידות: "לא ניתנו אלא כדי לצרפן – להיות אחד" (מדרש בראשית רבה).

וַתָּמָת שָׂרָה בְּקִרְיַת אַרְבַּע הִוא חֶבְרוֹן
בעל 'הסולם' מסביר שעיקר החיים הוא חיי הנשמה. מטרת הנשמה כאן בעולם היא להאיר בתוך גוף במרחב החיים עד שתשלים את חלקהּ במערך הבריאה. תמלא את שליחותה בשלמות תכלית המטרה אליה ירדה, כדי שתגיע אל המנוחה ואל הנחלה. כל זמן שלא ילך האדם בנתיב המיועד לו, לא תיתן לו הנשמה מנוח.
חֶבְרוֹן מלשון חיבור, עיר זו מבטאת חיבור בין עולמות, בין יסודות, בין הפכים, בין חסד לדין, בין חומר לרוח. אם נשכיל לחבר בין כולם בתוך אוסף נקודות החיים, נראה שהכול עשוי מקשה אחת באיחוד פנימי. סוד האיזון טמון בעבודת המידות של 4 היסודות
יסוד האש מגלם את מידת הגאוה ,יסוד הרוח את לשון הרע, יסוד המים את החמדנות והתאוות והעפר את העצבות, העצלות והדאגה.
חז"ל אמרו "הרוצה לחיות ימית את עצמו", יש קודם להמית את ה"לעומת" של הצדדים השליליים בתוכנו כדי שנזכה לבנות את חיינו במכפלה, כי מנוחתו של האדם היא בחיבור לבורא דווקא, במדרגה שנקראת "חֶבְרוֹן". נוכל לחיות חיי משמעות באיחוד פנימי. נקבל הכפלה בכול, כפי שנתברך אַבְרָהָם אָבִינוּ "בַּכֹּל". נגיע לשלום פנימי, נאיר את חיינו ונחולל מהפך בעולם כולו.

מערת המכפלה היא השער לעולם הבא
מסופר במדרש, שמערת המכפלה היא הפתח לגן־עדן, מקום עליית הנשמות והתפילות למרומים אל העולם העליון. אדם הראשון גילה את סוד המקום, חצב את המערה וקבר בה את חוה. מאוחר יותר נקבר גם הוא שם. בפרקי דרבי אליעזר מתואר כיצד אַבְרָהָם אבינו גילה את המערה. כאשר עשה סעודה למלאכים בפרשת וירא "ואל הבקר רץ אברהם" (בראשית, י"ח, ז') – ברח מלפניו הבן בקר ונכנס למערת המכפלה. רץ אברהם אחריו ושם מצא את אדם וחווה שוכבים על המיטות וישנים, ונרות דולקים עליהם וריח טוב עליהם כריח ניחוח גן עדן. לפיכך ביקש את המערה לאחוזת קבר בעבור שרה אשתו. הוא ידע שעיקר החיים הם חיי הנשמה . הנשמה היא נצחית על כן יש חשיבות למקום קבורת הגוף לתחיית המתים.

משא ומתן מתקיים בין אַבְרָהָם אבינו לעפרון החיתי, שבאחוזתו שכנה המערה.
גֵּר וְתוֹשָׁב אָנֹכִי עִמָּכֶם, מרמז אַבְרָהָם על אחד מחוקי השימור הבסיסיים של הפיזיקה, 'חוק שימור האנרגיה'. חוק הקובע שאנרגיה אינה נוצרת או נעלמת, אלא משנה צורה בלבד. הוא בא להדגיש לחיתיים שחוק זה חל על כל גוף. מסביר המלבי"ם: אַבְרָהָם רצה להדגיש שהחיים בתוך גוף בעולם הזה זמניים כחיי הַגֵּר, המרגיש זר, ואילו הנשמה היא נצחית. וְתוֹשָׁב מלשון תשוּב – היא תחזור לעולם שממנו באה, לפני ששוב תשוב לחיים בגוף חדש.

סיפורי התורה מדגימים התפתחות אבולוציונית אישית וכלל־ אנושית
קבר אותיות רקב. גוף מת נקבר באדמה כדי לעבור שם תהליך של ריקבון עד שצורתו החיצונית תיעלם לחלוטין, כדי שמתוך המהות הפנימית שלו יתהווה נבט חדש. כמו החיטה, לפני שהיא מצמיחה חיים חדשים היא נרקבת קודם באדמה.
חיינו מסתכמים במותנו – במורשת שאנו מותירים אחרינו.
חַיֵּי שָׂרָה אחרי לכתה ממשיכים בכלתה, רבקה, אותיות רקב. שתיהן מגלמות את דמות האם, עקרת הבית שהיא עיקר הבית. יִצְחָק מצא נחמה אצל שָׂרָה אימו. אחרי מותה הוא מוצא נחמה ברבקה אשתו, וַיֶּאֱהָבֶהָ וַיִּנָּחֵם יִצְחָק אַחֲרֵי אִמּוֹ. וַיֶּאֱהָבֶהָ בלשון הווה ועתיד, ביטוי מלא רגש ואהבה נצחית – יצחק, היחיד מבין האבות, לא לקח לו אישה על־פני רבקה.

שרה נוכחת במלואה בעולמו של אברהם גם אחרי נישואיו השניים
וַיִּתֵּן אַבְרָהָם אֶת־כָּל־אֲשֶׁר־לוֹ לְיִצְחָק.
וְלִבְנֵי הַפִּילַגְשִׁים אֲשֶׁר לְאַבְרָהָם נָתַן אַבְרָהָם מַתָּנֹת וַיְשַׁלְּחֵם מֵעַל יִצְחָק בְּנוֹ בְּעוֹדֶנּוּ חַי קֵדְמָה אֶל־אֶרֶץ קֶדֶם.
רש"י הביא בשם חז"ל, שהמתנות שנתן לבני הפילגשים היה ידע קדום בתוספת שילוחם אל קדם, אל המזרח ואל סין.
יש אומרים שכל החבר'ה החוזרים בתשובה אחרי טיול במזרח, משיבים הביתה את המתנות מקדמת דנא.

חיי שרה קוראים לנו למשול בחיינו מתוך ראיית הנולד.
השבוע אנחנו נקראים להתבונן האם אנו חיים את חיינו באמת מתוך מלאות והגשמה ברוח ובחומר או אנחנו שבויים בחיי החומר בלבד חולפים עם השנים??

בשם כל ישראל תהיו טובים!
שתפו באהבה לזיכוי הרבים

"אמר רבי אלעזר א"ר חנינא כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם"
שתפו באהבה
אלי־זה לנדאו – התבונה דרך השם

לקבלת *הצופן בפרשה דרך השם* מדי שבוע ישירות לוואטצאפ
ניתן לקבל דרך הקישור כאן
https://chat.whatsapp.com/E5NsMGslaE89Pn05Lde1wq

רוצים לקבל את פִשְרָה של הפרשה מדי שבוע לתיבת המייל.
מלאו פרטים כאן בתיבה והיא תשלח אליכם באהבה.

[[ טופס מוטמע]]לומדים בחברותא פַּרַשָה ופִשְרָה כל שבוע
בחכמת הסוד של הקבלה וחכמת האותיות
רוצה להצטרף?
כל הפרטים כאן

תגובות

אין עדיין תגובות

השאר תגובה

המייל שלך לא יוצג בגלוי - שדות חובה מסומנים בכוכבית*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: אזור מוגן זכויות יוצרים.
כותרת שלי