לרכישה באתר - הספר - לראות את האות בפרשה
רשימת נקודות האיסוף
הכשרת מאמנים אישיים בתודעה היהודית - לחצו כאן
להצטרפות לקהילה בפייסבוק - לחצו כאן
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פרשת חֻקַּת - פרה אדומה ריפוי דומה בדומה

פרשת חֻקַּת בסוד אותיות קודש - מודעות בתודעה יהודית

פרשת חקת

חֻקַּת בסוד החקיקה

'פרה אדומה', מצווה סתומה, העסיקה דורות רבים של חכמים
אמר עליה שלמה המלך בחכמתו: "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני"

"זֹאת חֻקַּת הַתּוֹרָה"
חֻקַּת, לשון חקיקה הטבעה חרוטה כמו חקיקה בסלע.
מצווה שאין לה הסבר הגיוני לעומת שאר המצוות שיש להן הסבר הגיוני להבנה.
ואולי זאת הסיבה שהיא נקראת בשם 'חקת' כדי לקיימה לעתיד לבוא היה צורך לחקוק אותה בלבנו לעד.

אין לנו מקום לשנותה או לעשות בה דבר.
פרה אדומה היא נדירה – תשע פרות אדומות היו עד שחרב בית המקדש השני,
"פרה עשירית – יעשה המלך המשיח מהרה יגלה אמן כן יהי רצון" (הרמב"ם).

פרה אדומה היא התיקון לעגל – אמא פרה 'הולכת כפרה' על מעשה 'בנה העגל' במעשה עגל הזהב
היא נשחטת ואח"כ נשרפת כדי לכפר על עוונותיהם של בני ישראל שחטאו במעשה העגל,

רש"י מסביר שבחטא העגל, חזר המוות לעולם. שם דבקה בנו טומאת המת שהיתה בחטא.
התרופה ל'מוות' הזה היא "פרה אדומה".

למה פרה? למה אדומה? ולמה תמימה?

 חטא מעשה העגל העם היה סגור במעשה החטא 'שהמית אותם' וסגר עליהם.

'עגל' לשון עיגול
מגיעה הפרה לסגור מעגל עם חטא העגל – אמא פרה הולכת כפרה על מעשי בנה "העגל"
היא מוציאה את החוטאים מהמעגל החטאים הסגור שהם סגורים בו.
'אמא פרה' מקריבה את עצמה למען בנה – פותחת את העגל למעגל חדש, פורה ומפרה.

כוחה של פרה אדומה לטהר את הטמאים ומטמאת את הטהורים העוסקים בשריפתה
הכהנים העוסקים בשריפתה היו נטמאים טומאה קלה כדי לטהר את הטמאים.
אפר פרה אחת הספיק לכמה שנים, שכן, כמות קטנה של אפר היו מוהלים במי מעיין, מעין "תמצית חיים".

פרה, לשון פריון והפריה ובכך היא למעשה מחזירה אותו לחיים מלאים.
הצבע האדום הוא צבע התשוקה, היצר וכוח החיים.
תמימה, לשון שלמה חיים מתוך שלמות האמונה הם הכח המניע לעשות ולפעול ולא להיות החי המת שהחיים עוברים על ידו.

פרה אדומה ריפוי דומה בדומה

כל גוף חי מקבל חיות מהכח המחייה לצורך קיומו.

ברגע שהגוף מת, הכח המחייה מפסיק את זרימתו לגוף עד שזה נשאר ריק, אטום ומחוסר רוח חיים.
אך הרצון של הגוף מת להתמלא בחיות ממשיך להתקיים בו. כדי להתמלא, הגוף המת שואב, יונק ונאחז בסביבה הנמצאת בקרבתו.
כל חלל מטבעו מבקש להתמלא – גוף מת מתמלא בריק הטומאה.

'טומאה', מלשון 'אטימות', הטומאה אוטמת את דרכי כניסת האור ומשאירה אותנו אטומים, נעולים ומנותקים מהאור ומעצמנו – חיים במצב של 'מות תודעתי' – החטא הגדול מכולם.

טומאת המת

מה זה חיים ומה זה מוות?
חיים ומוות הם מצבי תודעה של הנעה או חדלון.

'מוות' הוא לא רק מצב סופני, הוא מייצג חידלון, אטימות ורצון לקבל לעצמי.
זה שורש כל הצרות בחיים.
זה החסרון בהתגלמותו המכונה בשם 'טומאת המת'.
'מוות' כזה מייצג קשת רחבה של בעיות בחיים כגון ספקות ופחדים.

כמה פעמים 'מתנו', כשהמתנו חלקים בתוכנו כשפחדנו?
כמה פעמים 'מתנו' כשסרבנו לראות את מה שמחכה בתוכנו להיפתח? עד ששכחנו פשוט לחיות!

כשמשהו מת, הוא ממית אתו חלקים נוספים בסביבה. אנו מושפעים זה מזה ומשפיעים זה על זה – נטמעים בנטמאים
עפ"י ההלכה כל מי שנוגע במת או נמצא בקרבתו נדבקת בו טומאתו של החלל המת.

הבעש"ט הופך את חוקי טומאת המת ופרה-אדומה לאבחנות עמוקות בתורת הנפש ואומר
"…. גם סמני הרפואה מרפאין את החולה ומכאיבין את הבריא"

 'דומה בדומה' סוד הריפוי – החטא והחיטוי באותו שורש נעוצים

אנרגיה אחת מבטאת עצמה באופן דואלי.

מרים הנביאה מקור הנביעה של עם ישראל מסתלקת מן העולם

חשופים לפגעי המדבר ללא הגנה אחרי שמרים ואהרן הולכים לעולמם – ללא באר וללא ענני הכבוד.

מרים הנביאה מקור הנביעה, בזכותה נבעו מים מן הסלע שהיה מתנהל עם בני ישראל במסעותיהם. כשמתה מרים, הפסיקו המים לנבוע מן הסלע.

רש"י מסביר מדוע סירבה הבאר לתת מים לאחר מות מרים:
מים מסמלים חיים, מים זה תורה. תורה היא אור המחייה את הנשמה. הסתלקותה של מרים, מרמז על הסתלקות אורה של הנשמה.

משה נצטווה לדבר אל הסלע, לעורר ולהאיר את הנשמה. ולא להכות בסלע.
מסע הנדודים משך 40 שנה הוא תהליך שהצטרך העם כדי ללמוד את עוצמת הכח שיש לו בדיבור ובתפילה ברוח ולא בכוח, כעם וכיחיד.
הנסים הולכים ופוחתים. כעת הם אמורים לפעול לשנות את מצבם מבלי להזדקק לאותות ולמופתים.
המטה שייפה את כוחו של משה להנהיג את העם הוא אותו מטה שגרם לו לאבד את כוחו. משה, מצווה "לדבר" אל הסלע, כדי להוציא ממנו מים ולא להכותו עם המטה כפי שעשה בפעם הקודמת.

אבל משה פעל כמו שכולנו פועלים – מתוך אותה תבנית מחשבה
שאם משהו פעל בעבר הוא אמור להמשיך ולפעול גם היום גם מחר.

נחש נחושת

העם ממשיך להלין ולקטר בתגובה קיבלו מתקפת נחשים ושרפים.

אותו עקרון של ריפוי דומה בדומה, חוזר על עצמו גם הפעם
הנחש, לשונו החצויה לשתיים מוציא ארס וזורה הרס, כך הם בני ישראל, מחרפים אח"כ מתחרטים…

משה מתבקש לעשות נחש נחושת ולשים אותו על נס, הנחש, סמל הרפואה, מסמל יותר מכל את יכולת הריפוי. כל מי שמביט בנחש הנחושת וחי.

על פי המדרש, נחש הנחושת המשיך להתקיים עד ימי המלך חזקיהו, שהיו הולכים לראות את נחש הנחושת כדי להירפא מכל מיני מחלות.

חזקיהו חשש שהדבר שעשוי להפוך לעבודה זרה, לכן הוא ניתץ את הנחש
אולי כי הוא בתוך תוכו ידע שמחלה מעידה על נתק כלשהו בין הגוף לנשמה, שזו דרכה של הנשמה לתקשר עם הגוף כדי לעורר אותו להקשבה לעצמו והיכן הוא צריך לתקן.
'מחלה' קוראת אותנו ל-'חמלה'. זו דרכה של הבריאה לאותת לנו שיצאנו מאיזון.

ההליכה אל נחש הנחושת כדי להירפא למעשה גרמה לאנשים להיות בנתק גדול יותר מעצמם.

מהפך מחשבתי למילוי החסר

פרה אדומה קוראת לנו לעשות שינוי באמונות שיש לנו על החיים
היא באה להזכיר לנו שגדולים ככל שנהייה תמיד יהיה משהו שאינו ניתן להשגה ויהווה חסם להשגה.
היא מעניקה לנו רמזים איך להתמודד עם האמונות ועם הטבע האמיתי של החסרונות שבחיינוסוד הדימוי העצמי בהיפוך הראייה
חיסרון הוא חוסר שלמות הנתפס בעינינו כדבר שלילי. הוא גורם לנו לאי נוחות ונעימות.
"בעל הסולם" מראה לנו מהפך מחשבתי בתפיסת החיסרון ואומר, שחסרון הוא בעצם כלי רצוי כדי שניתן יהיה למלא בו את החסר.
חסרון הוא חלל פנוי חשוך וריק בתוך המציאות – רק מקום חסר אפשר למלא.
כמו שרק את החושך אפשר להאיר.

מציאות מלאת אור, כמוה כמו להדליק נר ליד השמש, הנר בטל אל אור השמש.
רק במציאות של חשך, יש חלל פנוי, לאפשר עבודה לנשמות, מקום להתמרה, מקום בו יוכלו להאיר את החושך.

שנזכה לחיות את חיינו בפשטות
מופשטת מכל אמונות מחשיכות את אור נשמתנו.

עוד לקריאה על פרשת חקת  – על פי הבאר – דרך השם בסוד האותיות

פרשת חקת לקריאה מלאה בחלוקה לשבע עליות כנגד שבעה ימים בשבוע

אֵלִי־זֶה לנדאו – התבונה דֶּרֶךְ הַשֵׁם מרחב ללימודי תודעה יהודית
קורסים | הרצאות וסדנאות בתורת הסוד העברי וחכמת הנסתר, קבלה, חסידות ותורת הנפש
כותבת הספרים "לראות את האות בפרשה" דרך השם בסוד האותיות @ כל הזכויות שמורות

אהבתם את התוכן? שתפו באהבה 💞

אלי זו לנדאו
אלי־זֶה לנדאו יוצרת המרחב ללימודי תודעה יהודית בתורת הסוד העברי וחכמת הנסתר. "התבונה דֶּרֶךְ הַשֵׁם" משלבת בין עולמות: תורת הנפש היהודית, חסידות וקבלה בסוד האותיות. כותבת הספרים "לראות את האות בפרשה" דרך השם. elie@elilandau.com

התבונה דֶּרֶךְ הַשֵׁם מפתחת תודעה ופותחת דרכים להשגה של המציאות.

דֶּרֶךְ הַשֵׁם בסוד האותיות, צירופים ושורשי המילים. הצופן הגנוז באותיות פותח צוהר לעולמות פנימיים. מתוך התבוננות והבנה מגיעים להבניה – נפתח עולם של אפשרויות.

תורת הסוד העברי מעברת בתוכה עיבורים מפתחי תודעה, בד בבד מרווה נפש צמאה ומחייה את הנשמה. תכנים מלאי ערך לחיים "לחיות עם הזמן" במעגל הזמן העברי.

נושאים פופלארים במאגר הידע:
פרשת השבוע; ראשי חודשים
חגים ומועדים
סוד האותיות; מִסְפָּרִים מְסַפְרִים
כוכבים ומזלות
תורת הנפש, התפתחות אישית ועוד….

אם הצלחנו להאיר בכם נקודה טובה  למחשבה, זכינו! עזרו לנו להאיר עוד נקודות טובות של אור. שתפו באהבה. 

אלי-זה לנדאו

מעניין אותך לקחת את הנושא שלב אחד קדימה ללימוד מקצועי או להרצאה, השאירו הודעה ונקדם יחד את הנושא שמעניין אתכם:

רוצים לקבל למייל שלכם את הצופן בפרשה דֶּרֶךְ הַשֵׁם בסוד האותיות? השאירו פרטים

לקבלת הצופן בפרשה ישירות לוואצאפ 
לחצו על כפור הוואצאפ והצטרפו

עוד תכנים בצופן פרשות השבוע

חברים שאהבו את התוכן הזה אהבו גם את הנושאים הבאים

פרשת השבוע עוזרת לנו לחיות עם הזמן.
בכל פרשה עולה אור חדש ומאיר במשלים את הרוח שבנפש הדמויות – בקודים מוצפנים.

האותיות הן אבני היסוד של הבריאה, בהן טמון הצופן ליצירת חיים – התכנה הבסיסית לבריאת העולם ועולמו הפרטי של האדם. 

כולנו בנויים מאותם תדרים של מספרים אך הצירופים והשילובים ביניהם יוצרים את הסיפור הייחודי של כל אחד. מה מספרים המספרים ?

פרשת השבוע עוזרת לנו לחיות עם הזמן.
בכל פרשה עולה אור חדש ומאיר במשלים את הרוח שבנפש הדמויות – בקודים מוצפנים.

12 המזלות הם ביטוי של השפעות והארות שונות המושפעות. בכל חודש מחודשי השנה נובעת הארה אחרת. מה אומר עליכם המזל?

האסטרולוגיה הסינית מזהה ומאבחנת את מאפייני המזלות על פי שנת הלידה ולא על פי חודש הלידה. מה הם מאפייני המזל שלך?