קרח דרך השם בסוד האותיות

קרח הציץ בציץ הרבה מעבר לציצית,
רצה לעצמו את כל התכלת שבטלית

כותרת שלי