לרכישה באתר - הספר - לראות את האות בפרשה
רשימת נקודות האיסוף
הכשרת מאמנים אישיים בתודעה היהודית - לחצו כאן
להצטרפות לקהילה בפייסבוק - לחצו כאן
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מכות מצרים בסוד האותיות

וָאֵרָא דרך השם בסוד האותיות

מכות מצרים בסוד אותיות פרשת וָאֵרָא

גלות וגאולה מתחילים בתודעה

גלות וגאולה מתחילים בתודעה
ישראל עבדים לפרעה במצרים.
מצרים איננה רק מקום על המפה ופרעה איננו רק דמות היסטורית.
ישראל פרעה ומצרים מגלמים קשת של מצבי תודעה.

מצרים מגלמת את עולם החומר המצמצם.
פרעה מגלם את כל ההפרעות שנועדו לפריעה
ישראל בבחינת מקום גבוה בתודעה רוחנית.

גלות מצרים וכל גלויות ישראל – אין הכוונה רק לחיים בגולה, בארץ זרה תחת שעבוד. 'גלות' היא מצב נפשי בו אדם מרגיש ריחוק מעצמו, מתוך הדעת המרוחקת מן האור.

גלות היא תודעה כלואה במחשבות שליליות, ייאוש ועצבות פחדים ותסכולים המורידים למקומות צרים המֵצֵרִים ומצערים.
הזוהר מפרש את המהות האמיתית של הגולה כשעבוד, משהו חיצוני השולט על המוח ועל הרוח, ולא בהכרח על הגוף.
ישראל עבדים במצרים. מאתיים ועשר שנים בסבל וייסורים. העם, לא מאמין ביכולת שחרור ושינוי. 

מצרים היא מצב תודעתי בנפש שכל אחד אמור לצאת משם על מנת לעלות לארץ ישראל שהיא בבחינת מקום גבוה בתודעה רוחנית.
ארץ מפרש רש"י מלשון רצון.
ארץ ישראל היא בבחינת רצון עליון.

תכלית המכות לעורר את האדם

"מכה" בתרגום חופשי, היא ביטוי ל'קושי' בלתי צפוי שבא על האדם. קושי המורגש כאבן נגף העומד בדרכו. תרגום כזה מראה על ראיית מציאות מצומצמת ומוגבלת לעצמי במקום או בזמן מסוים.

משה פועל בשליחות ה' כיאה לשליח – הוא מזעזע, הוא טורד והוא מוכיח.
כך קורה לאדם כפרט ולעם ישראל בכלל: קולות זועקים אלינו שנתעורר… דופקים על קירות ליבנו דרך אירועים, מכות וזעזועים, כדי לעורר אותנו. באנו לעולם בשליחות הבריאה כל עוד לא נמלא את השליחות, נחווה ייסורים, עיכובים ומניעות, כדי לדחוף אותנו לפעול, להוציא לאור את השליחות אליה נועדנו.

בכל אדם ישנו "עבד" שבמסלול חייו טובע בתוך קושי. גם כשיש לו אפשרות לצאת מתוך הקושי, הוא נאחז בו.
אף עבד לא ברח ממצרים. היה זה בלתי אפשרי לצאת ממצרים, לא בגלל שהיו שם גדרות ושומרים, אלא, בגלל שעבוד תודעתי הנובע מחלישות הדעת כשהיא שבויה בגלות חשוכה.

המכות נועדו לעורר את האדם להבנה שאין מנוס משינוי על אף הפחד מהבלתי נודע. עד שנלמד להפוך את הפחד לדחף, את המניעות המונעות התקדמות להנעות מניעות ומקדמות.

"מכה" אותיות מ-כה
מ' [=40] כ"ה [=25] גימטריה
אם נכפיל את האות מ' [=40] פעמים כ"ה [25]  נקבל אֶלֶף [40X25 = 1000]

אֶלֶף אורות היו באדם הראשון לפני שחטא. בעטיו של החטא, הדעת נפלה ואֶלֶף האורות התנפצו והתפזרו בעולם.
1000 – אֶלֶף בשינוי ניקוד זה האות אָלֶף – 'אלופו של עולם' – ניצוץ אלקי שבוי בקליפה בכל מקום ומצב. קליפות קשות צריך לשבר על ידי 'מכות' כדי לחלץ ולהעלות את אותו ניצוץ.

שבע המכות בצופן אותיות שם המכה

 המכות התחילו על מי היאור

מכת דָם – מים נהפכים לדם.
מים מסמלים ענווה וחסדים. יאור מלשון יוהרה, גאוה.
פרעה, במחשבות גדלות וגאווה הציג עצמו כאל, לִי יְאֹרִי וַאֲנִי עֲשִׂיתִנִי , על כן לקה היאור בדם.
דם זה דינים – חטא היוהרה נעשה לדינים.

מכת צְפַרְדְּעִים – הַצְּפַרְדֵּעַ בשיכול אותיות צפר דעה – פרץ דעה – רצף דעה – פרד עצה – צד הפער.
פרד עצה הוא פירוד המחשבות מהבורא, מסיטות את האדם ממצרף (פאזל) מחשבת הבריאה מרצף דעת ה'. צפר מלשון צפירה, קריאה לעורר את התודעה.

מכת כִנִּים – מלשון נקודות כנות. המכה מגיעה בעקבות חוסר כנות נפשית ביחס לאמת הבריאה ביחס לבורא, כינים.

מכת הֶעָרֹב – אותיות בו הרע. ר"ע ראשי תיבות 'רצון עצמי'
לעומת זאת עָרֹב בשינוי ניקוד זה ערב מלשון ערבות הדדית ועירוב. כשאדם מרוכז ברצון של עצמו הוא מערבב את היצר הרע בכל מה שהוא עושה.

מכת דֶּבֶר – מלשון דיבור, ביכולתו לברוא דבר או להדביר דברר. דֶּבֶר מכה את הבהמות – הנפש הבהמית ששבויה ברצון עצמי, בדיבור לשון הרע ורכילות.

מכת שְׁחִין – אותיות ניחש, אדם קטן אמונה, יוצא לחפש תשובה אצל מנחשים, מתקשרים ומעלים באוב, לעשות 'מעקפים' למצב לא רצוי בעיניו במקום להתחזק באמונה.
שְׁחִין שי-חן – יש-חן, במקום לפעול בנחישות להעלות את אבן החן הגנוזה ומחכה לו להתגלות מתוך אותו מצב.

מכת בָּרָד – בשינוי ניקוד בָּ-רָד מלשון ירידה, ירידה רוחנית כשלא נמצאים במקום של דעת ה' – בָּרָ-ד'.
"בר" הוא בעל יכולת לרומם את האות דל"ת אות הדלות. אמרו חז"ל אין עני אלא בדעת – דלות הדעת.

שלוש המכות בצופן אותיות שם המכה

 בפרשה הבאה 'בא' יבואו עוד שלוש מכות

מכת אַרְבֶּה – ארבה מלשון אוסיף, הכל מצוי ואין מיצוי על כן יוסיף וירבה והארבה יואכל את כל אותם הגידולים שעוד נותרו אחרי הברד.

מכת חֹשֶׁךְ – חושך רוחני, התודעה במצב חשוך באפילה נוראה שאי אפשר לראות את פני המציאות.

מכת בְּכוֹרוֹת – בְּכוֹר הוא כל דבר ראשוני. בְּכוֹר נוטריקון 'בך אור' מלמד שאור הבורא נמצא בך ויש לו תכניות עבורך.

מכות מצרים באות לעורר את התודעה להתעלות ולהתחזק באמונה ובבטחון שאין רע יורד מלמעלה.
הקב"ה הוא טוב ומטיב לנבראיו.

אז כמה מכות נצטרך עוד לקבל כדי שנבין שהגיע הזמן לשנות תודעה
וביחד כולנו נביא את השינוי המיוחל לעולם?!

"מכות" כדי שנסכים לראות ולהתעורר

רְאִיָּה, היא חוויה תפיסתית של המציאות ובשינוי ניקוד, רְאָיָה, עובדה התומכת באמיתות דבר כלשהו באמצעותה מגיעים למסקנה.

תפיסת המציאות עוברת דרך חמשת החושים שלנו.
שבויים במראה עיניים ובטוחים שכל הקיום נמצא רק בנראה ובגלוי.

בימים אלה אנחנו מחפשים אשמים לנחמה.

מכה היא בעצם יציאה מהדעת. הדעת שבויה בקליפה החיצונית ותולה את הפתרון בעולם החיצוני. איבדנו את עצמנו לדעת בהשתעבדות לדעת הקהל העולמית.

מעבר לקליפה החיצונית מסתתרת אמת פנימית ועמוקה – יצאנו מהדעת בעריות, יצאנו מהדעת בכבוד בין אדם לחברו, יצאנו מדעת האמת והיושרה עד שאיבדנו את עצמנו לדעת.

פרעה נועד לפריעה וגילוי

קליפת מצרים הטמאה כיסתה והעלימה את גילוי האור בבריאה.
פרעה, מלשון פריעה, גילוי, הסרת העורלה הטמאה האוטמת את הלב ואטומה בערלת המילה בלשון ובברית המעור.
פעולת הפריעה במילה (בחיתוך הערלה) מגלה את אור הקדושה.

יקח זמן עד שנבין שכל אחד צריך שיהיה בתוכו איזה פרעה, שתהיה לו איזו מצרים משלו, לעבור דרך מקומות צרים כדי להפוך את החושך לאור, ואת הצרות להרחבות.
אומר 'השפת אמת': "בכל עת יש מצרים לכל איש ישראל, מצבים של צרה וצוקה, לכן מזכירין בכל יום יציאת מצרים".

הכוח שמתגלה בפרשת השבוע וָאֵרָא קורא לנו להתחיל בתהליך של שינוי – לראות, לברור, להבדיל ולהבחין בין הדברים במציאות שאנו חיים – לראות שכל חושך הוא אור בכיסוי – לראות שיש עתיד, יש תקווה והעיקר שיש חזון.
אל תגידו יום יבוא, הביאו את היום – היום.

תחזיות וניחושים מה תביא איתה השנה, לא יביאו את התרופה. התחזית שלי לחזות בכל רגע בזמן מתוך התקדשות.
לקדש ולהתקדש בברית המילה – למול את ערלת המילה והלשון , למול את ערלת הלב ולשמור על הברית בברית אהבת אחים באהבת חינם.  

עשר אותיות שער, המפתח לשער התודעה הוא שאדם מולך בחייו כמלך עם כתר המולך בממלכתו. 
אמרו חז"ל "הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם (אבות ד כא).

גלות מצרים היא גלות הדעת. אדם אינו מולך בחייו אלא הוא עבד שאיבד את כתר מלכותו, ממליך על עצמו 'מלכים' בדמות דעות אחרות, אנשים ומצבים שהוא משתעבד אליהם.

אם נתבונן על העולם מעבר למראה עיניים נבין שסיפור עשר המכות פרעה ומצרים בא לעורר אותנו לצאת מהגולה החשוכה לגאולה. לחסן את עצמו בחוסן פנימי אל מול פני המציאות הקשה. להחיות כל חלקה שהשחתנו.
כמה "מכות" צריך כדי שנסכים לראות?!

אֵלִי־זֶה לנדאו – התבונה דֶּרֶךְ הַשֵׁם מרחב ללימודי תודעה יהודית
קורסים | הרצאות וסדנאות בתורת הסוד העברי וחכמת הנסתר, קבלה, חסידות ותורת הנפש
כותבת הספרים "לראות את האות בפרשה" דרך השם בסוד האותיות @ כל הזכויות שמורות

אהבתם את התוכן? שתפו באהבה 💞

אלי זו לנדאו
אלי־זֶה לנדאו יוצרת המרחב ללימודי תודעה יהודית בתורת הסוד העברי וחכמת הנסתר. "התבונה דֶּרֶךְ הַשֵׁם" משלבת בין עולמות: תורת הנפש היהודית, חסידות וקבלה בסוד האותיות. כותבת הספרים "לראות את האות בפרשה" דרך השם. elie@elilandau.com

התבונה דֶּרֶךְ הַשֵׁם מפתחת תודעה ופותחת דרכים להשגה של המציאות.

דֶּרֶךְ הַשֵׁם בסוד האותיות, צירופים ושורשי המילים. הצופן הגנוז באותיות פותח צוהר לעולמות פנימיים. מתוך התבוננות והבנה מגיעים להבניה – נפתח עולם של אפשרויות.

תורת הסוד העברי מעברת בתוכה עיבורים מפתחי תודעה, בד בבד מרווה נפש צמאה ומחייה את הנשמה. תכנים מלאי ערך לחיים "לחיות עם הזמן" במעגל הזמן העברי.

נושאים פופלארים במאגר הידע:
פרשת השבוע; ראשי חודשים
חגים ומועדים
סוד האותיות; מִסְפָּרִים מְסַפְרִים
כוכבים ומזלות
תורת הנפש, התפתחות אישית ועוד….

אם הצלחנו להאיר בכם נקודה טובה  למחשבה, זכינו! עזרו לנו להאיר עוד נקודות טובות של אור. שתפו באהבה. 

אלי-זה לנדאו

מעניין אותך לקחת את הנושא שלב אחד קדימה ללימוד מקצועי או להרצאה, השאירו הודעה ונקדם יחד את הנושא שמעניין אתכם:

רוצים לקבל למייל שלכם את הצופן בפרשה דֶּרֶךְ הַשֵׁם בסוד האותיות? השאירו פרטים

לקבלת הצופן בפרשה ישירות לוואצאפ 
לחצו על כפור הוואצאפ והצטרפו

עוד תכנים בצופן פרשות השבוע

חברים שאהבו את התוכן הזה אהבו גם את הנושאים הבאים

פרשת השבוע עוזרת לנו לחיות עם הזמן.
בכל פרשה עולה אור חדש ומאיר במשלים את הרוח שבנפש הדמויות – בקודים מוצפנים.

האותיות הן אבני היסוד של הבריאה, בהן טמון הצופן ליצירת חיים – התכנה הבסיסית לבריאת העולם ועולמו הפרטי של האדם. 

כולנו בנויים מאותם תדרים של מספרים אך הצירופים והשילובים ביניהם יוצרים את הסיפור הייחודי של כל אחד. מה מספרים המספרים ?

פרשת השבוע עוזרת לנו לחיות עם הזמן.
בכל פרשה עולה אור חדש ומאיר במשלים את הרוח שבנפש הדמויות – בקודים מוצפנים.

12 המזלות הם ביטוי של השפעות והארות שונות המושפעות. בכל חודש מחודשי השנה נובעת הארה אחרת. מה אומר עליכם המזל?

האסטרולוגיה הסינית מזהה ומאבחנת את מאפייני המזלות על פי שנת הלידה ולא על פי חודש הלידה. מה הם מאפייני המזל שלך?