פרשת 'פקודי' בסוד האותיות דרך השם

פרשת פקודי דרך השם בסוד האותיות
אדם חייב למצות את כל כוחו עד שה' יעבירו מעבר לכוחו

כותרת שלי