וְזֹאת הַבְּרָכָה בשמיני עצרת דרך השם בסוד האותיות

וזאת הברכה דרך השם בסוד האותיות

וְזֹאת הַבְּרָכָה בשמיני עצרת דרך השם בסוד האותיות

וְזֹאת הַבְּרָכָה בשמיני עצרת דרך השם בסוד האותיות

שִׂימֵנִי כַחוֹתָם עַל-לִבֶּךָ, כַּחוֹתָם עַל-זְרוֹעֶךָ כִּי עַזָּה כַמָּוֶת אַהֲבָה

אלי־זה לנדאו

וְזֹאת הַבְּרָכָה בשמיני עצרת דרך השם בסוד האותיות

שִׂימֵנִי כַחוֹתָם עַל-לִבֶּךָ
שמיני עצרת הוא התכלית שאליו מובילים כל הימים הטובים,
אין בו מצוות מעשיות כמו תקיעה בשופר או ישיבה בסוכה
ח"ג ראשי תיבות חסדים גבורות
שמיני הוא למעלה מהטבע – שאיפתו של כל יהודי להתעלות מעל הטבע.
שמיני עצרת הוא לאחר 7 ימים בסוכה, לאחר זיכוכך שבעת המידות
אין בו הוא גבורות כולו חסד, הוא בחינת ייחוד עליון בבחינת שימני כחותם על לבך
אחרי שראש השנה וסוכות היו בבחינת חותם על זרועך.

"שמיני עצרת" על שום שעוצר וכונס בתוכו את כל סגולות החגים
משל למלך שהזמין להיכלו ארבעה ציירים שיצייר כל אחד קיר. שלושה ציירו ציורים מופלאים, הרביעי עשה ראי על כל הקיר ממנו נשתקפו שלושת הציורים, כך בשמיני עצרת יש בתוכו את כל סגולות שלושת הרגלים על כן אינו נחשב כרגל בפני עצמו. יש בו בחינת האהבה העילאית, מסיימים בו את התורה ומתחילים אותה.
האות ו' בשם י.ה.ו.ה היא התורה המחברת בין קוב"ה לכנסת ישראל.

חג סוכות ושמיני עצרת נקראים "זמן שמחתנו", שמחה, זוהי מדרגה גבוהה בבחינת נעילה לכל הימים הקדושים של החודש.
שמחה היא גילה מלשון גילוי.
מתוך שמחת גילוי אהבת ה' יוצאים, לחשכת הימים הבאים בהם הלילות ארוכים מהימים. שתהיה חקיקה של שמחה לכל השנה.

בשמיני עצרת קוראים את פרשת זאת הברכה
קודם פטירתו של משה רבנו שאמר לפני הקב"ה אני מבקש ממך שיפתחו ז' הרקיעים ויראו הכל כי אין עוד מלבדו.
הוא לא זכה להכנס לארץ ישראל אבל זכה שהקב"ה הראה לו את כל הארץ.
כל מי שמכוון את לבו בדבקות לבורא עולם ולתורה הקדושה זוכה שיפתחו בפניו כל ז' הרקיעים.
שמיני עצרת הוא בחינת הֱבִיאַנִי הַמֶּלֶךְ חֲדָרָיו, בחינת הייחוד אז מגיע ל-נָגִילָה וְנִשְׂמְחָה בָּךְ, מתוך דביקות פנימית זוכה להמתקת כל הדינים בחתימה טובה.

וְזֹאת הַבְּרָכָה, זאת הפרידה של משה מהעם לפני מותוֹ
"וְזֹאת הַבְּרָכָה" בבראשית התחיל סיפורה חותמת את התורה ביום שמחת תורה ופותחת את השנה החדשה
התורה מאחדת את ישראל ומאגדת אותם כארבעת המינים אגודה אחת "בְּהִתְאַסֵּף רָאשֵׁי עָם, יַחַד שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל", ללמד רק כשהם נאספים ומאוחדים שורה עליהם הברכה.
12 השבטים הם האדם השלם על כל חלקיו, הם משלימים זה זה כגוף אחד.

יִשְׂרָאֵל ראשי תיבות 'יש ששים ריבוא אותיות לתורה'. הם 600,000. לכל אחד בישראל יש אות בספר התורה ואם יש אפילו אות אחת פגומה כל ספר התורה נפסל, ללמד על חשיבותו של כל אחד בישראל במידה שווה.

'וְזֹאת הַבְּרָכָה' מכילה בתוכה את הכל מלכתחילה "סוף מעשה במחשבה תחילה
'וְזֹאת'
ז' ספירות תחתונות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד יסוד ומלכות האחרונה הכוללת בתוכה את כולן, אליה כולן משתלשלות
'את' מכילה את הכל מ-א' עד ת' בעולמנו עולם העשייה.
ו' היא הצינור למשיכת השפע והברכה אל עולמנו.

נעוץ תחילתן בסופן וסופן בתחלתן
בספר היצירה מתואר הקשר בין הדרגה הגבוהה ביותר לדרגה הנמוכה ביותר. בראשית כל השתלשלות יש כבר הנעיצה לסוף, וכן להיפך "סופן בתחילתן" אין סוף, ואין התחלה, יש אינסוף מחזורי, כשסוף והתחלה נפגשים

ספר התורה נחתם בפרשה 'וְזֹאת הַבְּרָכָה' במילים " לְעֵינֵי כָּל-יִשְׂרָאֵל"
ונפתח באות ב' בפסוק "בְּרֵאשִׁית, בָּרָא אֱלֹהִים, אֵת הַשָּׁמַיִם, וְאֵת הָאָרֶץ".

ל' היא האות האחרונה בתורה במילה 'יִשְׂרָאֵל'
אשר מתחברת לאות הראשונה ב' של 'בְּרֵאשִׁית' המתחילה את התורה
וביחד מצטרפים למילה 'לב'

'לב' הוא מרכז ומרמז על כך שישראל הם לב כל העולם
לְעֵינֵי כָּל-יִשְׂרָאֵל" ראשי תיבות 'כלי'
שהם כהן , לוי , ישראל
המהווים כולם כאחד את כלל ישראל 'כלי' לגילוי הברכה בעולם.

וְזֹאת הַבְּרָכָה
באות ב' לה ניתן כוח הבריאה כמו תא הבנוי על חלוקה מכפילה ומגדילה את מה שיש פי 10 ופי 100
ב=2 ר=200 כ=20

'בְּרָכָה' מלשון 'בְּרֵּיכָה' ונביעה כמקווה מים, כלי קיבול להכיל מי גשמים.
כל מילה ומעשה מצטרפים לעוד טיפה למלא את הבְּרֵּיכָה ברוחניות ובגשמיות טיפה ועוד טיפה
הברכה היא פתח ושער לשפע אלוקי אך כל אחד מממש אותה לפי מידתו, ביכולת לקבל את השפע – להיות כלי ומיכל כמו בריכה להכיל את הברכה.

הברכה האמתית איננה נמדדת בדברים חומריים אלא היא מצויה בכלי.
הברכה הגדולה מכולם להיות כלי נושא ברכה להכיל את כל השפע שה' מבקש להשפיע עלינו.

'בְּרָכָה' אותיות 'ברך ה' וכן 'הכר ב…'
אנחנו נוטים לחשוב שלהיות מבורך זה אומר לקבל את מה שאנחנו רוצים או לקבל הרבה מהכל.
הברכה האמתית היא היכולת להיות בהודיה והכרה על מה שיש. להכיר באיכות ולא בכמות.
ה-ברכה בהא הידיעה לכל אדם, היא להכיר במה שהוא… בכל האיכויות שיש בו ולראות את מה שיש לו,

ברכה – זו התייחסות וגישה לחיים.
להעלות להכרה את האיכות המרכזית והייחודית לכל אחד כמו שמשה רבנו נתן את הברכה לכל שבט, הוא למעשה מעלה להכרה את האיכות המרכזית והייחודית שיש לכל שבט הנובעת ממהותו הפנימית כדי לצמוח לתוכו ולממש את ייעודו .
כל אחד בהתאם למידתו. מידה היא שיעור וכמות, לפי כוחותיו שיוכל להשלים את ייעודו בעולם ללא כל שיפוט של טוב או רע – אלא כשיקוף.

תפילת הגשם
אנחנו הברכה ואנחנו הבריכה
נתפלל לגשם, למים שיטעינו אותנו בחיות להגשים את עצמנו בגשמיות
אחרי כל הברכות משה מברך את ישראל במילותיו האחרונות אַשְׁרֶיךָ יִשְׂרָאֵל מִי כָמוֹךָ, עַם נוֹשַׁע בַּיהוָה, מָגֵן עֶזְרֶךָ"
אשריך ישראל, אשרייך מלשון אישור, אושר ויושר, כאשר ישראל נמצאים בחיבור הם מיושרים כאחד עם האל מוגנים תחת חסותו וכך מגיעים להיות מאושרים. אַשְׁרֶיךָ יִשְׂרָאֵל! זאת ה-ברכה בה אנו מתברכים.

לאחר הברכות, משה עולה להר נבו למות ומקום קבורתו לא נודע.
מדוע מקום קבורתו לא ידוע?
מנהג ידוע לעלות לקברי צדיקים להתפלל ולבקש מהם שיהיו מליצי יושר עבורם בפני האלוהים שימלא את בקשותיהם.

משה שהיה איש האלוהים. היה לו דיבור ישיר עם הקב"ה. הוא היה ידוע כמליץ יושר של העם גם במצבים הכי קשים שנראו כאבודים.
תחנוניו בפני הקב"ה על העם תמיד התמלאו.
לכן אומרים שהקב"ה ידע שלא יוכל לסרב לו ואם מקום קבורתו היה ידוע, היו עולים אליו לקבר לבקש בקשות .

חזק חזק ונתחזק
וזאת הברכה מסיימת את ספר דברים ואת כל חמשת חומשי התורה.
כל ספר הוא כמו פרק בחיים שמסתיים.
קריאת 'חזק' מעודדת אותנו להתחזק מכל מה שעברנו ולהגיע אל הספר הבא,
אל הפרק הבא בספר החיים שלנו, מחוזקים מכל המשברים שעברנו, עם כל הניסיון שצברנו ולהביט קדימה, אל העתיד.
"חזק", מאחלים לאדם שמגיע מחוזק מהמצבים הקודמים ויודע להביט קדימה אל הזמנים שיבואו כמוברכים.

וזאת הברכה לסיום ופתיחת השנה החדשה
נאחל את הברכה שנצא מבורכים ונכנס מחוזקים לשנה החדשה – מתוך הכרה בכל האיכויות שיש בנו בכל אחד ואחד באופן ייחודי לברוא מבראשית את עולמנו לטוב ולמוטב בפרט ולכלל ישראל אמן ואמן.

בשם כל ישראל תהיו טובים!
שתפו באהבה לזיכוי הרבים

"אמר רבי אלעזר א"ר חנינא כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם"
שתפו באהבה
אלי־זה לנדאו – התבונה דרך השם

לקבלת *הצופן בפרשה דרך השם* מדי שבוע ישירות לוואטצאפ
ניתן לקבל דרך הקישור כאן
https://chat.whatsapp.com/E5NsMGslaE89Pn05Lde1wq

רוצים לקבל את פִשְרָה של הפרשה מדי שבוע לתיבת המייל.
מלאו פרטים כאן בתיבה והיא תשלח אליכם באהבה.

[[ טופס מוטמע]]לומדים בחברותא פַּרַשָה ופִשְרָה כל שבוע
בחכמת הסוד של הקבלה וחכמת האותיות
רוצה להצטרף?
כל הפרטים כאן

תגובות

אין עדיין תגובות

השאר תגובה

המייל שלך לא יוצג בגלוי - שדות חובה מסומנים בכוכבית*

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

כותרת שלי