סיון בסוד האותיות והזמן

ראשי חודשים הם תחנות להתחדש בכח רוחני ייחודי
כוחו של חודש סיון עוסק בהתפתחות רוחנית, זמן מתן תורה.
התורה ניתנה ועד שהיא תתקבל נצטרך לעבור תהליך שלם של שינוי תודעתי

כותרת שלי