תמוז במעגל הזמן הפנימי דרך השם בסוד האותיות

תמוז דרך השם בסוד האותיות

תמוז במעגל הזמן הפנימי דרך השם בסוד האותיות

תמוז במעגל הזמן הפנימי דרך השם בסוד האותיות

חזון אחרית הימים

וְגָר זְאֵב עִם כֶּבֶשׂ

אלי־זה לנדאו

תמוז במעגל הזמן הפנימי דרך השם בסוד האותיות – הצופן לחיים

בראי התמוז – ראייה ותפיסת המציאות

"המציאות שאנו רואים אינה אלא מראה של הפנימיות שלנו
ולכן השלם רואה שלם והחסר רואה חסר". הבעש"ט
כל מציאות היא בעיני המתבונן!

העולם נברא באותיות
האות ח' בראה את מזל סרטן בחודש תמוז
"המליך אות ח' וקשר לו כתר וצר בו סרטן בעולם ותמוז בשנה" (ספר יצירה)

כדי להבין את משמעות האותיות יש כמה בחינות לבחון אותן
צורת כתיבת האות, הגימטריה שלה, הסיפור המסתתר בשם האות ובאיזה הקשר היא הופיעה לראשונה בתורה.

האות חי"ת נהגית כמו "חטא" מלשון החטאה ופספוס.
היא הופיעה לראשונה במילה "חֹשֶׁךְ" – וְ(חֹ)שֶׁךְ עַל פְּנֵי תְהוֹם
אחריה האות ט' הופיעה במילה "טוֹב" – וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת הָאוֹר כִּי (ט)וֹב
והאות א' – במילה (אֱ)לֹהִים – בְּרֵאשִׁית, בָּרָא אֱלֹהִים

בחיבור הופעתם הראשונית של אותיות ח-ט-א מתקבל – ' חֹשֶׁךְ על פני אוֹר אֱלֹקִי.

יש כאן רמז לחשיכה המשתלטת על האור, הרע משתלט על הטוב
אך אמת, אין רע יורד מלמעלה (בעל התני"א), הקב"ה הוא טוב ומיטיב
טוב ורע, בעיני המתבונן. התעלמות מראיית האור מחטיאה ומפספסת את הטוב שבמציאות!

חי"ת מספרה שמונה,
מגלמת דברים שהם למעלה מן הטבע
חן, בלשון רבים חנם, הן שלהם.
חודש שבו התחילו כל הצרות בגלל שנאת חינם.

האות חי"ת בראה את חודש תמוז במזל סרטן המושפע מהלבנה.
הלבנה מאירה את הלילה באור נגוהות. אך לא את כל הלילות היא מאירה במידה שווה.

העולם בו אנו חיים, 'עולם' מלשון 'הֶעַלם' כמו לילה חשוך ואפל המסתיר ומעלים מעינינו לראות את התמונה השלמה ברורה ובהירה…
הכל כאן נמדד בעיניים גשמיות, נותנים קיום רק למה שגלוי, ונדמה לנו שמה שנעלם מעינינו הוא איננו קיים.
כך התכלית האמיתית של חיינו כאן בעולם נעלמת מאיתנו.
עולם של חומר בתוך גוף כבולים בתפיסה גשמית המוגבלות למקום, למרחק ולזמן.
לוטים בערפל מכדי לראות את תכלית המהות הפנימית המסתתרת בתוך פרטי המציאות.
ממציאים את מציאות חיינו בהתאמה למכלול פרשנויות המגיעות מתוך תפיסות עולם חשוכות.

באנו חושך לגלות, בנו החושך
אדם אמור להוציא את האור מהחושך, להאיר נקודות אור בעצמו ובאחרים, לראות בעין טובה וזכה,
אז יגיע לבהירות לגלות את המהות הפנימית המסתתרת בכל פרטי המציאות.

כל הקיום שלנו בעולם הזה תלוי בסוד עבודת הזמן. בעולם עליון אין באמת מקום או זמן – הכל אחד.
יש זמנים של ריבוי אור ויש זמנים של מיעוט אור (חושך) קטנות וחיסרון.
לכל זמן יש הארה היורדת מלמעלה למטה לעולם דרך כוכבים ומזלות. הכוכבים הם שורש המזלות, דרכם עובר שפע אור אין-סוף לעולמנו. השפע הזה נקרא מזל. כל חודש מתחדשת הארה חדשה בעולם. 'חודש' מלשון 'התחדשות'. יום התחדשות הלבנה במולד הירח נקרא "ראש חודש". 'יֶרח' לעומת זאת, מציין את השפעותיה הנסתרות של הלבנה – המגמות הנסתרות והעמוקות שבמציאות. כמו 'תשעה ירחי לידה' זמן שהעובר עובר ברחם אימו עד שיצא לעולם.

תהליך המילוי וההתמעטות של הירח במחזוריות קבועה מקביל למהלך חיי אדם: מלידה, ילדות, נעורים, בגרות, בשלות, זקנה, מוות ולידה מחדש.
האישה משולה ללבנה ואילו האיש משול לחמה. הלבנה דינמית ומשתנה, אך מקבלת את אורה מהחמה, ואילו החמה משפיעה.

ללבנה יש השפעה לא מודעת על האדם.
כל האמונות, התפיסות והפרשנויות שלו למציאות מגיעות מתוך הבית בו הוא גדל.

מזל סרטן המזל הרביעי בגלגל המזלות מקבל את השפעתו מהלבנה.
הלבנה סמל לנשיות ולדמות האם המגלמת התחדשות במחזור חודשי קבוע משלה: מתמלאת ומחסירה פעם בגאות ופעם היא בשפל רגשי.
אמא מטבעה מטפלת, חומלת, מקבלת ומכילה את הטוב ואת הרע של ילדיה
דאגנית ופסימית לא פעם מעלה את עצמה לקורבן למען המשפחה והולכת אחר העדר בתחושת החמצה וברגשי אשמה.

חי"ת מייצגת חיים
סרטן הוא לא רק מזל החודש, אלא גם מחלה ממאירה

גידול ממאיר המתפשט ללא סדר וזורע הרס סביב לו
'סרטן' הוא צירוף של שתי מלים סר + טן
"סר" – להסיר, לסלק ולנקות; "טן" בארמית כאוס וטינה "
רגשות שליליים כמו צער, עצב, כאב, כעס, טינה ותסכול, זורעים הרס, מתפשטים, הורסים ומרחיקים את האדם מעצמו ומסביבתו.
סרטן הוא בעל חי שתנועת הליכתו בתנועה הצידה, אך לעולם לא קדימה או אחורה, אין בה רצף של זרימה.

כך הדיכאון, הכעס והטינה הם אלילי החושך, מסיטים את תנועת החיים הצידה.
השתעבדות אליהם היא אמונה באשליה שזו המציאות האמתית.
כל עוד לא נאפשר זרימה רציפה של אור דרכנו, הטינה תביא לבלימה וסכנת מחלה תרחף מעל ראשנו – כפרט, כחברה וכעם.

מלכתחילה מציאות של טוב ורע זה לצד זה משמשים בערבוביה
לאדם ניתנה זכות הבחירה והיא אשר תקבע את מציאות חייו.
לחיות את חייו בכעס, בכאוס ובטינה או לראות את האור והשמחה?
רק לשמחה יש את הכוח להסיר את הטינה!
שמחה היא אור – כל עוד לא נאפשר זרימה רציפה של אור דרכנו,
הטינה תביא לבלימה וסכנת מחלה תרחף מעלינו.

וְגָר זְאֵב עִם כֶּבֶשׂ חזון אחרית הימים של ישעיהו
זאב וכבש כמשל למצבי תודעה.
הזאב בעולם הפנימי משקף תודעה של טרף ודורסנות
הכבש, משקף אדם הכובש את ייצרו
כש"הזאב" יתן מקום "לכבש" הרך והחומל שבתוכו לבטא את מי שהוא מבלי לפחד
וממול, הכבש לא ילך אחר קריאות העדר "זאב, זאב, זאב" המחרידות את עולמו ומשתקות אותו מפחד השינוי לנוע אל עבר האור.
השינוי מתחיל בתוכנו וְגָר זְאֵב עִם כֶּבֶשׂ

הזאבים מייללים בלילה, אז החרדות עולות והאור נצבע בשחור
זה הזמן להאיר את החושך באור – באהבת חינם.
חינם – פשוט לראות את החן שלהם, אין אחד שאין בו חן.

המילה חַת מתפרשת גם כפחד
עלינו להפוך את הפחד לדחף. כל רגע הוא הזדמנות לשינוי תודעתי שיביא לשינוי בתפיסת המציאות.
מציאות, מלשון המצאה. זה הזמן להמציא את עצמנו מחדש בשלמות והשלמה עם כל החלקים שבתוכנו, לגור יחדיו זה לצד זה ולא "לגור" מפחד זה מזה.
זה להמציא את עצמנו מחדש למציאות טובה ומוארת.
הזאב הטורף במיוחד, הוא זה השוכן עמוק בתוך תוכנו.
לפני שנחטיא הזדמנויות בחטא ההחשכה המחשיך את עולמנו הפרטי והעולם כולו.
נרבה נקודות אור בעולם: בעצמנו בכל אחד ובכל מצב –
"כל המציאות שאנו רואים אינה אלא מראה של הפנימיות שלנו ולכן השלם רואה שלם והחסר רואה חסר"

בשם כל ישראל תהיו טובים!
שתפו באהבה לזיכוי הרבים

"אמר רבי אלעזר א"ר חנינא כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם"

אלי־זה לנדאו – התבונה דרך השם

רוצה לקבל מדי שבוע לווצאפ שלך
את הצופן בפרשה דרך השם בסוד האותיות
ההרשמה מכאן!

אלי-זה לנדאו - התבונה דרך השם
[[ טופס מוטמע]]רוצים לקבל את פִשְרָה של הפרשה דרך השם מדי שבוע לתיבת המייל

מלאו פרטים כאן בתיבה משמאל והיא תשלח אליכם באהבה.


תגובות

אין עדיין תגובות

השאר תגובה

המייל שלך לא יוצג בגלוי - שדות חובה מסומנים בכוכבית*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: אזור מוגן זכויות יוצרים.
כותרת שלי