לרכישה באתר - הספר - לראות את האות בפרשה
רשימת נקודות האיסוף
הכשרת מאמנים אישיים בתודעה היהודית - לחצו כאן
להצטרפות לקהילה בפייסבוק - לחצו כאן
Search
Close this search box.

פרשת תולדות - קליפה קדמה לפרי

פרשת תולדות - המאבק על הבכורה

פרשת תולדות דֶּרֶךְ הַשֵׁם בסוד האותיות

פרשת תולדות קליפה קדמה לפרי

קליפה קדמה לפרי

מעבר לכל קליפה חיצונית קיימת מציאות פנימית שהיא נסתרת.
ה-'פלא' טמון ב-'אפל', צריך רק לגלות את הפלא בתוך אפלת העולם עד שיעלה האור.

סיפור לידתם של יעקב ועשו, שני תאומים, שני ניגודים, שתי בחינות הדרות בכפיפה אחת, שני כוחות הפועלים בנפש: 'הנפש הבהמית' מול 'הנפש האלוקית'. השניים במאבק על הבכורה.
האחד שבוי בחומרומתמכר ליצר, השני נאמן למהותו. האחד בקליפה החיצונית – קליפה אותיות קל ויפה. השני במאבק על המהות – על האמת הפנימית שנמצאת בגרעין הפרי.

שניים שהם אחד, הקליפה והפרי, החומר והרוח. יעקב ועשו קשורים זה בזה ואמורים להוציא לפועל את תיקון הבריאה.
עֵשָׂו טבול בחומר, שבוי בגשמיות בתאוות אנוכיות.
רואה רק את הרגע הזה – רק שיהיה קל ויפה, נעים וכייף. אך החומר טבעו מתכלה.

יעקב אִישׁ תָּם ישֵׁב אֹהָלִים
אֹהָלִים אותיות אלה-ים גימטריה הטבע (=86) תם מלשון שלם ושלמות תמים באמונתו ב- ה' אלקים ובהנהגתו.

יעקב מלשון קבוע – נאחז באמונה בדרך קבע, לעלות בקדושה בדרך העולה בית ה'.

הנפש הבהמית מתגלמת בעֵשָׂו, "הרצון לקבל לעצמי", שבויה בגשמיות, הגסות, התאוות והאנוכיות. עֵשָׂו לשון עשייה ומעשיות המנחה אותנו בעולם הזה, 'עולם המעשה' מעדיפה את המוכר והידוע. החלק ההישרדותי שיוצא ומסתכן כדי ליצור פירות ותולדות. 
חי מיום ליום מהיד לפה, מגיע להישגים מתוך מאמץ וחוזר מותש ורעב. 

לעומתו, הנפש האלוקית, עם אמונה מעל לדעת ושכל ורצון להשפיע בעולם.

'תולדות' בסוד האותיות

סוד אותיות שם הפרשה, תּוֹלְדוֹת נוגעת בצפונות התודעה. והרי כל תפיסת המציאות מתחילה בתודעה. היכן היא מצויה? ב-יש או בחוסר ב-לדות או ב-דלות.

המילה תּוֹלְדוֹת כתובה גם מהסוף להתחלה כמו כתב מראה הפוכה.

תּוֹלְדוֹת מתחילה באות ת' ומסתיימת באות ת' ובאמצע אותיות ולד.
ת' ראשונה מסמלת תחילה, ת' אחרונה – תוצאה.
ת"ו היא לא רק אות באותיות אל" ף בי"ת, תו היא גם סימן לראות את הנולד.

כשהתודעה מסונכרת עם טבע הבריאה מגיעה מימין, מהחסד, מאהבה ואמונה, אז זוכים ל-לדות ולתודות ב- (תו)"לדות".
כשהתודעה מגיעה משמאל, מהגבורה, אז מקבלים "גבורות" ודינים, סבל וכאב – (תו)"דלות".

התוצאה, תלויה בנקודת המוצא.
בקריאה מימין לשמאל, בחסד, נקבל לֵדוֹת מבורכות
כשקוראים מהסוף להתחלה, בגבורות, נקבל דָלוּת.
בגמרא מובא: "אין עני אלא בדעת ואין עשיר אלא בדעת", כי דעת היא הכרה והרגשה. זהו סיפור התולדות שלנו.

המאבק על הבכורה

בכורה מתארת סדר ראשוני מולד המוטבע בכל דבר ובכל אחד.

המאבק על הבכורה הוא מאבק בין כוחות, איזה כוח ישלוט?
החומר או הרוח? היצר או היצירה?

הכוח הראשוני בנפש שבוי ביצרים בסיסיים בהמיים המחוברים לחומר, או החלק הגבוה יותר בנפש המחובר גם לרוח ורואה מעבר לחומר, מעבר לרגע הזה… 
תפקיד הנשמה האלקית לקחת בערמה את הבכורה כדי שתהיה הברכה

זה לעומת זה – מאבק מתחולל בתוך נפשנו.
בעולם הזה, הבכורה נתונה לחומר שהוא מהותי וחיוני לצמיחה והתפתחות. אנחנו לא אמורים להתכחש לו, אלא להתפתח דרכו, להכניס את הרוח לחומר ולהתעלות דרכו במעלות הקדושה.

רבקה רואה את הנולד, היא יודעת שחומר נטול רוח אין בו ברכה. שניים ניגודים המשלימים זה את זה לאחד שלם. אי אפשר לבדל את הרוח מחומר. האחד בלי השני לא יכול להתקיים. היא יודעת שרק יעקב יוכל לחבר בין השניים, לקדש את החומר ברוח. לשם כך היתה צריכה להשתמש בערמה כדי, להגביר את הרוח בעולם של חומר בברכות יצחק ליעקב.

בכורה מתארת ראשוניות, סדר ראשוני מולד המוטבע בכל אחד ואחד. זוהי דרכה של הבריאה, כל צמיחה, תחילתה בריקבון הזרע שנזרע.
הסוד הוא במהפך – איך להפוך כל מהלך טבעי לעל-טבעי.

קליפה קדמה לפרי (הזהר)
אברהם הוליד את ישמעאל לפני יצחק, ויצחק הוליד את עשו לפני יעקב.
התכלית היא לטפל בקליפה קודם ורק אז מתאפשרת אכילת הפרי.
כן גם כל אחד אמור לקלף את הקליפות המסתירות את אורו המיוחד.

הפלא טמון באפל

את הכל עשה ה'. 
התורה אינה מאמינה בנזירים, היא מאמינה בנזידים של עדשים. בעולם החומר הבכורה נתונה ל-5 החושים והגוף. לעשו יש את הבכורה בממשלת הנפש. הוא רוצה הכל כאן מיד ועכשיו לאלתר. הנפש הבהמית חיונית לחיינו. אנחנו לא אמורים להרוג אותה אלא להתפתח דרכה, לעלות במעלות הקדושה. 

צריך קודם כל להכיר בה ולהכיר אותה. כל ניסיון לדכא אותה יעצים אותה ויהרוס אותנו. לכן מדי פעם חשוב להאכיל אותה. כשהיא בא על סיפוקה היא שוכחת הכל ואפילו מוותרת על הבכורה.

זוהי דרכה של הבריאה, כל צמיחה, תחילתה בריקבון הזרע שנזרע.
הסוד הוא במהפך – איך להפוך כל מהלך טבעי לעל-טבעי.

 

בעולם דואלי פרדוקסלי, אנו אמורים לחבר ולאחד בין ניגודים -זה רק עניין של התבוננות. המלחמה קודמת לשלום. ה-'פלא' טמון ב-'אפל', צריך רק לגלות את הפלא בתוך אפלת העולם תוך שמירה על הקול הפנימי המיוחד שהוא רק שלנו, הקול המחובר לרצון שאותו אי אפשר לזייף. 

כך כל אחד אמור להפך את הסדר הטבעי הראשוני המחוספס שלו, לקלף את הקליפות כדי להגיע לתולדות מבורכות. 
ה-'פלא' טמון ב-'אפל', לגלות את הפלא בתוך אפלת העולם.

הַקֹּל קוֹל יַעֲקֹב

קולו של היחיד הוא טביעת נפשו, ואין מי שיוכל לקחת לו אותו
כל עוד אדם שומר על קולו הפנימי כקול יעקב, גם אם ידיו ידי עשו לא יטעה בדרכו.

הַקֹּל קוֹל יַעֲקֹב.
קולו של היחיד הוא טביעת נפשו, ואין מי שיוכל לקחת לו אותו

כל עוד אדם שומר על קולו הפנימי כקול יעקב, גם אם ידיו ידי עשו לא יטעה בדרכו

תּוֹלְדוֹת זה לא רק בנים ושושלת משפחתית, זה גם השתלשלות של פעולות ומעשים המולידים תוצאה שתשאיר את חותמה לכל הזמנים בכל רמה: אישית, משפחתית ועד לתולדות האומה היהודית. דבר נולד מתוך דבר. התוצאה תמשיך להדהד אחר לכתנו תטביעה את חותמה לתמיד מבלי שנוכל לשנותה. לא מדובר רק על ללכת מהעולם, אלא אף בעיקר אחרי שעוזבים מפגשים, מקומות ומצבים שההשגחה מזמנת לנו. 

אֵלִי־זֶה לנדאו – התבונה דֶּרֶךְ הַשֵׁם מרחב ללימודי תודעה יהודית
קורסים | הרצאות וסדנאות בתורת הסוד העברי וחכמת הנסתר, קבלה, חסידות ותורת הנפש
כותבת הספרים "לראות את האות בפרשה" דרך השם בסוד האותיות @ כל הזכויות שמורות

מעוניינים לקבל תכנים בנושא: הצופן בפרשה ובראשי חודשים בסוד האותיות?

לחצו על הכפתור להצטרפות לקבוצה

אהבתם את התוכן? שתפו באהבה 💞

אלי זו לנדאו
אלי־זֶה לנדאו יוצרת המרחב ללימודי תודעה יהודית בתורת הסוד העברי וחכמת הנסתר. "התבונה דֶּרֶךְ הַשֵׁם" משלבת בין עולמות: תורת הנפש היהודית, חסידות וקבלה בסוד האותיות. כותבת הספרים "לראות את האות בפרשה" דרך השם. elie@elilandau.com

התבונה דֶּרֶךְ הַשֵׁם מפתחת תודעה ופותחת דרכים להשגה של המציאות.

דֶּרֶךְ הַשֵׁם בסוד האותיות, צירופים ושורשי המילים. הצופן הגנוז באותיות פותח צוהר לעולמות פנימיים. מתוך התבוננות והבנה מגיעים להבניה – נפתח עולם של אפשרויות.

תורת הסוד העברי מעברת בתוכה עיבורים מפתחי תודעה, בד בבד מרווה נפש צמאה ומחייה את הנשמה. תכנים מלאי ערך לחיים "לחיות עם הזמן" במעגל הזמן העברי.

נושאים פופלארים במאגר הידע:
פרשת השבוע; ראשי חודשים
חגים ומועדים
סוד האותיות; מִסְפָּרִים מְסַפְרִים
כוכבים ומזלות
תורת הנפש, התפתחות אישית ועוד….

אם הצלחנו להאיר בכם נקודה טובה  למחשבה, זכינו! עזרו לנו להאיר עוד נקודות טובות של אור. שתפו באהבה. 

אלי-זה לנדאו

מעניין אותך לקחת את הנושא שלב אחד קדימה ללימוד מקצועי או להרצאה, השאירו הודעה ונקדם יחד את הנושא שמעניין אתכם:

רוצים לקבל למייל שלכם את הצופן בפרשה דֶּרֶךְ הַשֵׁם בסוד האותיות? השאירו פרטים

לקבלת הצופן בפרשה ישירות לוואצאפ 
לחצו על כפור הוואצאפ והצטרפו

פרשת השבוע עוזרת לנו לחיות עם הזמן.
בכל פרשה עולה אור חדש ומאיר במשלים את הרוח שבנפש הדמויות – בקודים מוצפנים.

האותיות הן אבני היסוד של הבריאה, בהן טמון הצופן ליצירת חיים – התכנה הבסיסית לבריאת העולם ועולמו הפרטי של האדם. 

כולנו בנויים מאותם תדרים של מספרים אך הצירופים והשילובים ביניהם יוצרים את הסיפור הייחודי של כל אחד. מה מספרים המספרים ?

פרשת השבוע עוזרת לנו לחיות עם הזמן.
בכל פרשה עולה אור חדש ומאיר במשלים את הרוח שבנפש הדמויות – בקודים מוצפנים.

12 המזלות הם ביטוי של השפעות והארות שונות המושפעות. בכל חודש מחודשי השנה נובעת הארה אחרת. מה אומר עליכם המזל?

האסטרולוגיה הסינית מזהה ומאבחנת את מאפייני המזלות על פי שנת הלידה ולא על פי חודש הלידה. מה הם מאפייני המזל שלך?