פרשת צו בסוד האותיות "דרך השם"

סוד החיבור בין הפכים ב-צו השעה בציווי לצוותא – להדליק את אש התמיד
"אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה"
תלוי בעצים ובעיצות שאנחנו מלבים או מכבים את אש החיים

error: אזור מוגן זכויות יוצרים.
כותרת שלי