לרכישה באתר - הספר - לראות את האות בפרשה
רשימת נקודות האיסוף
הכשרת מאמנים אישיים בתודעה היהודית - לחצו כאן
להצטרפות לקהילה בפייסבוק - לחצו כאן

זאת הברכה בשמיני עצרת

אהבתם את התוכן? שתפו באהבה 💞

זאת הברכה בשמיני עצרת

פרשת וְזֹאת הַבְּרָכָה דרך השם בסוד האותיות לראות את האות

וזאת הברכה בשמיני עצרת

וְזֹאת הַבְּרָכָה ביום שמחת תורה

וְזֹאת הַבְּרָכָה, זאת הפרידה של משה מהעם לפני מותוֹ
שמחת תורה מסיימת ופותחת את השנה החדשה.

וְזֹאת הַבְּרָכָה, בבראשית התחיל סיפורה חותמת את קריאת התורה ביום שְׁמִינִי עֲצֶרֶת, יום שמחת תורה.
בניגוד לכל פרשות השבוע, הנקראות בשבתות, וְזֹאת הַבְּרָכָה – קוראים ביום שמחת תורה.

שְׁמִינִי עֲצֶרֶת הוא בבחינת "שִׂימֵנִי כַחוֹתָם עַל-לִבֶּךָ"
שִׂימֵנִי אותיות שְׁמִינִי, שמונה הוא מעל השבע, מעל הטבע, מגיע אחרי שבעה ימים בסוכה.
גמר החתימה, יום שהוא בבחינת ייחוד עליון, כַחוֹתָם הנחתם במקום חתימתו, ומפרש רש"י תחתמני עַל-לִבֶּךָ שלא תשכחני.
התורה מאחדת את ישראל ומאגדת אותם כארבעת המינים אגודה אחת.

12 השבטים הם האדם השלם על כל חלקיו, הם משלימים זה זה כגוף אחד.
יִשְׂרָאֵל ראשי תיבות יש ששים ריבוא אותיות תורה'. הם 600,000. לכל אחד בישראל יש אות בספר התורה ואם יש אפילו אות אחת פגומה כל ספר התורה נפסל, ללמד על חשיבותו של כל אחד בישראל במידה שווה.

סוף מעשה במחשבה תחילה

סוף מעשה במחשבה תחילה – נעוץ תחילתן בסופן וסופן בתחלתן 
בספר היצירה מתואר הקשר בין הדרגה הגבוהה ביותר לדרגה הנמוכה ביותר. בראשית כל השתלשלות יש כבר הנעיצה לסוף, וכן להיפך "סופן בתחילתן" אין סוף, ואין התחלה, יש אינסוף מחזורי, כשסוף והתחלה נפגשים.

ספר התורה נחתם בפרשה 'וְזֹאת הַבְּרָכָה' במילים " לְעֵינֵי כָּל-יִשְׂרָאֵל" 
ונפתח באות ב' בפסוק "בְּרֵאשִׁית, בָּרָא אֱלֹהִים, אֵת הַשָּׁמַיִם, וְאֵת הָאָרֶץ".
ל' היא האות האחרונה בתורה במילה 'יִשְׂרָאֵל'
אשר מתחברת לאות הראשונה ב' של 'בְּרֵאשִׁית' המתחילה את התורה

התורה נחתמת במילים "לְעֵינֵי כָּל־יִשְׂרָאֵל", ראשי תיבות כל"י – כהן , לוי ,ישראל.
כָּל־יִשְׂרָאֵל – כְּלִי לגילוי הברכה בעולם.

התורה מסיימת במילים לְעֵינֵי כָּל־יִשְׂרָאֵל, אות אחרונה במילה האחרונה בתורה יִשְׂרָאֵל, היא האות למ"ד. אות אחרונה למ"ד מתחברת לאות בי"ת במילה הראשונה הפותחת את התורה – "בְּרֵאשִׁית"
למ"ד בי"ת ביחד מצטרפות האותיות למילה "לב".

לב הוא מרכז, ומרמז על כך שישראל הם לב כל העולם – הם הכלי לקבלת קדושת התורה.

וזאת הברכה מהלב

לְעֵינֵי כָּל־יִשְׂרָאֵל, משה רבנו רומם את עיניהם של כל ישראל לראות עם הלב.

שאל רבי יוחנן בן זכאי את תלמידיו, איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם?
רבי אליעזר בן הורקנוס אמר "עין טובה"
רבי אלעזר בן ערך אמר "לב טוב" (משנה אבות ב ט)
הלב הוא מקור החיות, גם העיניים הם מקור החיים, היות וסומא (עיוור) חשוב כמת, אמרו חז"ל.
העין יכולה להיות לרע או לטובה.
כשהיא לטובה, זה מראה על אדם שתמיד שמח בחלקו, רואה את החלק הטוב שבהנהגה האלקית.
מכאן, עין טובה ולב טוב הם המפתח להתעלות בקדושה.
מפרש ה'נתיבות שלום', משה רבנו רומם את לבם להתעלות בראייה טובה כדי להיות כלי לקבלת הקדושה בעין טובה ולב טוב לכל השנה.

הַבְּרָכָה בסוד האותיות

וְזֹאת הַבְּרָכָה
באות ב' לה ניתן כוח הבריאה כמו תא הבנוי על חלוקה מכפילה ומגדילה את מה שיש פי 10 ופי 100
ב=2 ר=200 כ=20
'בְּרָכָה' מלשון 'בְּרֵּיכָה' ונביעה כמקווה מים, כלי קיבול להכיל מי גשמים. 
כל מילה ומעשה מצטרפים לעוד טיפה למלא את הבְּרֵּיכָה ברוחניות ובגשמיות טיפה ועוד טיפה 
הברכה היא פתח ושער לשפע אלוקי אך כל אחד מממש אותה לפי מידתו, ביכולת לקבל את השפע – להיות כלי ומיכל כמו בריכה להכיל את הברכה.
הברכה האמתית איננה נמדדת בדברים חומריים אלא היא מצויה בכלי. 
הברכה הגדולה מכולם להיות כלי נושא ברכה להכיל את כל השפע שה' מבקש להשפיע עלינו.
'בְּרָכָה' אותיות 'ברך ה' וכן 'הכר ב…'  זו התייחסות וגישה לחיים
אנחנו נוטים לחשוב שלהיות מבורך זה אומר לקבל את מה שאנחנו רוצים או לקבל הרבה מהכל.

הַבְּרָכָה בסוד האותיות

הַבְּרָכָה היא פתח ושער לשפע אלוקי, בְּרָכָה מלשון בְּרֵיכָה ונביעה כמקווה מים, כלי קיבול למי גשמים.
כך כל מילה ומעשה מצטרפים כטיפה לעוד טיפה למלא את הַבְּרֵיכָה ברוחניות ובגשמיות.
כל אחד מממש את הַבְּרָכָה לפי מידת כלי קיבולו להכיל את שפע האור האלקי המושפע עליו בכל רגע ובכל מצב,

הַבְּרָכָה האמיתית איננה נמדדת בכמות, אלא היא מצויה בכלי, ביכולת להיות "כלי נושא ברכה".
גימטריה בְּרָכָה = 227 = זכר. זכר עניינו השפעה, המשכת חיים.
בְּרָכָה נועדה שנמשיך להשפיע ממנה ולהרבות אותה בעולם כפי שמגלה צופן המילה בְּרָכָה
האות בי"ת ב = 2, מכפילה את עצמה בעשר לעשרים באות כ"ף כ = 20 שוב בעשר למאתיים לאות רי"ש ר = 200.
כמו תא הבנוי על חלוקה מכפיל עצמו פי עשר. עשר אותיות שער לשפע אינסופי.

ה-ברכה בהא הידיעה היא היכולת להיות בהודיה להעלות להכרה את האיכות המרכזית והייחודית הנובעת ממהותו הפנימית כדי לצמוח לתוכו ולממש את ייעודו .
כל אחד בהתאם למידתו. מידה היא שיעור וכמות, לפי כוחותיו שיוכל להשלים את ייעודו בעולם ללא כל שיפוט של טוב או רע – אלא כשיקוף.

שמיני עצרת

שִׂימֵנִי כַחוֹתָם עַל-לִבֶּךָ
ראש השנה וסוכות היו בבחינת חותם על זרועך 
שמיני עצרת הוא התכלית שאליו מובילים כל הימים הטובים, 
אין בו מצוות מעשיות כמו תקיעה בשופר או ישיבה בסוכה 
ח"ג ראשי תיבות חסדים גבורות

שמיני הוא למעלה מהטבע – שאיפתו של כל יהודי להתעלות מעל הטבע. 
שמיני עצרת הוא לאחר 7 ימים בסוכה, לאחר זיכוכך שבעת המידות
אין בו הוא גבורות כולו חסד, הוא בחינת ייחוד עליון בבחינת שימני כחותם על לבך

"שמיני עצרת" על שום שעוצר וכונס בתוכו את כל סגולות החגים 
משל למלך שהזמין להיכלו ארבעה ציירים שיצייר כל אחד קיר. שלושה ציירו ציורים מופלאים, הרביעי עשה ראי על כל הקיר ממנו נשתקפו שלושת הציורים, כך בשמיני עצרת יש בתוכו את כל סגולות שלושת הרגלים על כן אינו נחשב כרגל בפני עצמו. יש בו בחינת האהבה העילאית, מסיימים בו את התורה ומתחילים אותה.

האות ו' בשם י.ה.ו.ה היא התורה המחברת בין קוב"ה לכנסת ישראל.
חג סוכות ושמיני עצרת נקראים "זמן שמחתנו", שמחה, זוהי מדרגה גבוהה בבחינת נעילה לכל הימים הקדושים של החודש.
שמחה היא גילה מלשון גילוי. 
מתוך שמחת גילוי אהבת ה' יוצאים, לחשכת הימים הבאים בהם הלילות ארוכים מהימים. שתהיה חקיקה של שמחה לכל השנה.
קודם פטירתו של משה רבנו שאמר לפני הקב"ה אני מבקש ממך שיפתחו ז' הרקיעים ויראו הכל כי אין עוד מלבדו.
הוא לא זכה להכנס לארץ ישראל אבל זכה שהקב"ה הראה לו את כל הארץ. 
כל מי שמכוון את לבו בדבקות לבורא עולם ולתורה הקדושה זוכה שיפתחו בפניו כל ז' הרקיעים. 

שמיני עצרת הוא בחינת הֱבִיאַנִי הַמֶּלֶךְ חֲדָרָיו, בחינת הייחוד אז מגיע ל-נָגִילָה וְנִשְׂמְחָה בָּךְ, מתוך דביקות פנימית זוכה להמתקת כל הדינים בחתימה טובה.

מקום קבורתו של משה לא ידוע

מנהג ידוע לעלות לקברי צדיקים להתפלל ולבקש מהם שיהיו מליצי יושר עבורם.
משה שהיה איש האלוהים היה מליץ יושר של העם גם במצבים הכי קשים שנראו כאבודים.
תחנוניו על העם תמיד התמלאו.
הקב"ה ידע שלא יוכל לסרב לו ואם מקום קבורתו היה ידוע, היו עולים אליו לקבר לבקש בקשות .

וזאת הברכה מסיימת את ספר דברים ואת חמשת חומשי התורה. 
שנצא מבורכים ונכנס מחוזקים לשנה החדשה – מתוך הכרה בכל האיכויות שיש בנו לברוא מבראשית את עולמנו לטוב ולמוטב בפרט ולכלל ישראל אמן ואמן.

אֵלִי־זֶה לנדאו מייסדת מרחב התבונה דֶּרֶךְ הַשֵׁם ללימודי תודעה יהודית
מלמדת ויוצרת תוכן. כותבת הספרים "לראות את האות בפרשה" בסוד האותיות
קורסים | הרצאות וסדנאות בסוד האותיות לאור חכמת הקבלה ותורת הנפש היהודית

 

אלי זו לנדאו
אלי־זֶה לנדאו לומדת חוקרת ומלמדת תהליכי מודעות בסוד אותיות שפת הקודש. כותבת הספר "לראות את האות בפרשה" דרך השם בסוד האותיות. elie@elilandau.com

התבונה דֶּרֶךְ הַשֵׁם מעלה תכנים מרתקים בסוד האותיות והמספרים 

דֶּרֶךְ הַשֵׁם בחכמת הקבלה והחסידות, פותחת צוהר לגלות את הצופן הגנוז במעגל הזמן, המקום והאדם בעולם ובעולמו הפרטי.
מאירה עולמות פנימיים, מרווה נפש צמאה ומחייה את הנשמה במעלות התודעה היהודית בראייה עכשווית לחיינו.

ואם הצלחנו להאיר נקודה טובה  למחשבה, אשריינו! בואו נגדיל עוד הרבה נקודות של אור – שתפו באהבה לזיכוי הרבים. 

נושאים פופלארים במאגר הידע:
פרשת השבוע
סוד האותיות
מִסְפָּרִים מְסַפְרִים
תכנים מחכמת הקבלה והחסידות
התפתחות אישית ועוד….

אלי-זה לנדאו

מעניין אותך לקחת את הנושא שלב אחד קדימה ללימוד מקצועי או להרצאה, השאירו הודעה ונקדם יחד את הנושא שמעניין אתכם:

רוצים לקבל למייל שלכם את הצופן בפרשה דֶּרֶךְ הַשֵׁם בסוד האותיות? השאירו פרטים

לקבלת הצופן בפרשה ישירות לוואצאפ 
לחצו על כפור הוואצאפ והצטרפו

עוד תכנים בצופן פרשות השבוע

חברים שאהבו את התוכן הזה אהבו גם את הנושאים הבאים

פרשת השבוע עוזרת לנו לחיות עם הזמן.
בכל פרשה עולה אור חדש ומאיר במשלים את הרוח שבנפש הדמויות – בקודים מוצפנים.

האותיות הן אבני היסוד של הבריאה, בהן טמון הצופן ליצירת חיים – התכנה הבסיסית לבריאת העולם ועולמו הפרטי של האדם. 

כולנו בנויים מאותם תדרים של מספרים אך הצירופים והשילובים ביניהם יוצרים את הסיפור הייחודי של כל אחד. מה מספרים המספרים ?

פרשת השבוע עוזרת לנו לחיות עם הזמן.
בכל פרשה עולה אור חדש ומאיר במשלים את הרוח שבנפש הדמויות – בקודים מוצפנים.

12 המזלות הם ביטוי של השפעות והארות שונות המושפעות. בכל חודש מחודשי השנה נובעת הארה אחרת. מה אומר עליכם המזל?

האסטרולוגיה הסינית מזהה ומאבחנת את מאפייני המזלות על פי שנת הלידה ולא על פי חודש הלידה. מה הם מאפייני המזל שלך?

התבונה דרך השם

מארז ספרים
"לראות את האות בפרשה"
בהטבה מיוחדת עכשיו

תורמת 10% בשבילכם מההכנסות למען החיילים