וַיִּשְׁלַח דרך השם בסוד האותיות

וישלח דרך השם בסוד האותיות

וַיִּשְׁלַח דרך השם בסוד האותיות

וַיִּשְׁלַח דרך השם בסוד האותיות

מה שלא מחסל אותנו, מחשל אותנו

אלי־זה לנדאו

פרשת וַיִּשְׁלַח דרך השם בסוד האותיות – הצופן לחיים

מה שלא מחסל אותנו, מחשל אותנו

שיעור בנפתולי התודעה לחישול מצבי חולשה במסע שליחות הנשמה
יעקב עובר מסע רצוף מעברים אתגרים, התמודדויות והתנסויות, חוצה גבולות ומגבלות.
כל תולדות חייו רצופים מאבקים: עוד בטרם צאתו לאויר העולם התחילו מאבקים מול עשו, אח"כ נחלקו על הבכורה ועל הברכות, אח"כ יבואו עשרים שנה של התמודדות בבית לבן הארמי הוא נבל הרמאי. בדרכו חזרה לכנען עֵשָׂו בא לקראתו ופניו למלחמה, אח"כ המאבק עם המלאך שרו של עֵשָׂו – כל חייו מאבקים.

פרשת וַיִּשְׁלַח מקפלת בתוכה סודות עמוקים על החיים ומהותם. היא מלמדת על אורחות דרך ה' במלחמה אל מול היצר, "קליפת לבן" ו"קליפת עֵשָׂו". מובא בנתיבות שלום, "קליפת לבן" מתבטאת בדעות והשקפות כפירה בהשגחה פרטית ופגמים באמונה המבקשים לעקור את האדם מן השורש, מן האמונה והביטחון ב-ה'.
קליפת עֵשָׂו מתגלמת בתאוות ובפגמים שבמעשה כמרומז שהיה אַדְמוֹנִי, מקורו בדם -דמים בממשלת הנפש: יצרים ותענוגות

וַיִּשְׁלַח יַעֲקֹב מַלְאָכִים
הוא חושש מהמפגש עם אחיו, שפניו למלחמה.
אף שהתחשל בבית לבן וקיבל הבטחה מֵהַשֵֵּׁׁם, הוא מעביר לו מסר "עִם לָבָן גַּרְתִּי" גַּרְתִּי אותיות תרי"ג מצוות שמרתי ולא פגמתי, מפרש רש"י, ואף על פי כן הוא מתכונן לאפשרות שאחיו עלול לתקוף. הוא התקין עצמו בשלושה דברים: דורון תפילה ומלחמה. התקין מלשון תיקון ושינוי, כלומר, מדובר בפעולה שהיא כנגד לטבעו או רצונו ועם זאת הוא מתגבר על נטייתו.

אף שהיה שרוי בכעס היה צריך להתגבר על כעסו לתקן עצמו ולהתכונן לשליחת המתנות; לתפילה, להינצל בזכות אבותיו אברהם ויצחק; ולמלחמה להתגבר על הפחד ולהתחזק באמונה למרות ההבטחה שקיבל מה'.

הוא חוצה את כל מה שיש לו ל-2 מחנות, שמא יקרה הגרוע מכל, ויפסיד חלילה, שלא יפסיד את הכל.

וַיִּשְׁלַח שורש ש.ל.ח אותיות ח.ש.ל – חלש – כל הצירופים הנעוצים באותו שורש מתארים השתלשלות של תהליכים בנפש המגיעים כולם באותו המקור.
ברובד גוף וָנפש, שני המחנות מייצגים את החצייה הפנימית המתקיימת בתוכנו, הנפש הבהמית מול הנפש האלוקית. מערכת יחסים מורכבת, מסועפת ומסובכת בתפיסות מנוגדות, אמורה לפעול בתיאום מושלם.
הנפש הבהמית דורשת את שלה, שיתמלאו צרכיה.
הנפש האלוקית שואפת לשמור על נאמנותה לקדש את שליחותה.
כל צד מושך לצדו, עשו (הנפש הבהמית) מאיים במלחמה, יעקב (הנפש האלוקית)
שהתגדל והתעלה מבקש להתקדם ולהניח לעבר. יחד עם זאת הוא יודע שבעולם של חומר הממשלה בנפש נתונה לאחיו לכן מבקש לפייס אותו במתנות חומריות.

אומר ה'שפת אמת': היות שיַעֲקֹב לא בא ממקום של גדלות פנימית, הקטין את עצמו – ולכן פחד.

מבט נוסף על צופן אותיות וַיִּשְׁלַח. האות שי"ן עומדת בראש שורש ש.ל.ח שייכת לקבוצת אותיות שמוצא הגייתן בשיניים זסש"צ, נוטות להתחלף ביניהן.
אם נחליף את האות שי"ן באות סמ"ך נקבל ס.ל.ח – וַיִּסְלַח
אנחנו נעים בין ימין לשמאל אך יעקב שהוא בבחינת אמת בגדולתו ידע להפוך את החולשה לחישול, ואת הרצון של אחיו לחסל אותו לסליחה.

וַיָּרָץ עֵשָׂו לִקְרָאתוֹ וַיְחַבְּקֵהוּ וַיִּפֹּל עַל צַוָּארָו וַיִּשָּׁקֵהוּ וַיִּבְכּוּ.
מספר המדרש, נעשה צווארו של יעקב שיש ולא יכול היה עשיו לנשכו אלא לנשקו.
האות קו"ף במילה וַיִּשָּׁקֵהוּ מתחלפת עם האות כ"ף, אותיות שמוצא הגייתן בחייך (גיכ"ק) – בא לתת נשיכה נתן נשיקה. זה בכה שלא יכל לנשכו וזה בכה שמא יחזור וינשכהו.
יעקב בא מאהבה ומרצון לשלום. ברגע שהוא מתקרב ליעקב, קורה מהפך, לא רק שהוא אינו מזיק לו, אלא. "וַיָּרָץ עֵשָׂו לִקְרָאתוֹ וַיְחַבְּקֵהוּ וַיִּפֹּל עַל צַוָּארָו וַיִּשָּׁקֵהוּ וַיִּבְכּוּ"

יעקב נלחם במלאך ב-מַעֲבַר יַבֹּק. שם המעבר מייצג מלחמות, מאבקים ומעברים בחיינו העוברים על כל אחד מישראל בפרט עד שימלא את שליחותו.
'מַעֲבַר' בין ממדים.
יַבֹּק אותיות יעקב בלי האות עי"ן, שהיא גם איבר הראייה. ועד שנתגבר על מכשולים היצר מסמא את עינינו מלראות את טבע האלוקות להיות באחדות, ישראל – ישר עם האל.

יעקב זוכה לברכה –
לֹא יַעֲקֹב יֵאָמֵר עוֹד שִׁמְךָ כִּי אִם יִשְׂרָאֵל, כִּי שָׂרִיתָ עִם אֱלֹהִים וְעִם אֲנָשִׁים וַתּוּכָל"
יעקב מסרב לשלח את המלאך, שרו של עשו, הוא נלחם בו ומתעקש "לֹא אֲשַׁלֵּחֲךָ כִּי אִם בֵּרַכְתָּנִי", "לֹא אֲשַׁלֵּחֲךָ כִּי אִם בֵּרַכְתָּנִי". ברכה אותיות 'הכר ב…' מובא בזהר הקדוש, בֵּרַכְתָּנִי לשון עבר ועתיד. יעקב מבקש שהמלאך יכיר בברכה שקיבל מאביו יצחק ויתן לה תוקף. יכיר בו.
שינוי מן הקצה אל הקצה – מ-יעקב לישראל
השם י-עקב מדגים את שני חלקי ה-אני המתקיימים בתוכנו. נפש בהמית מול נפש אלוקית, גוף מול נשמה, שני ניגודים המושכים לכיוונים שונים.

י' – האות הראשונה עומדת בראש שם הויה, שם י-עקב ושם י-שראל
יעקב התחיל את מסעו בעקב, מהמקום הנמוך ביותר שעיכב אותו בתחילת דרכו, עד שהתחשל, התעלה ונעשה לראש ישראל אותיות לי-ראש

מסע ההתאמה בין הנעל לנעלה מתחיל מהמקום הנמוך ביותר כבר מהנשימה הראשונה,
עד שנמצא את ההתאמה – בין 'הנעל' הנעולה בעקב לנשמה הנעלה בראש.
מסע השליחות להתאים את הנעל לנעלה.
יַעֲקֹב אבינו מהווה מופת לכל הדורות – חווה קשיים, נפילות ולחצים אך בסוף כל מאבק הוא יוצא ברווחים מיעקב ל-י-שראל.
מי יתן ונמצא את שביל השליחות בשביל ישראל.

בשם כל ישראל תהיו טובים!
שתפו באהבה לזיכוי הרבים

"אמר רבי אלעזר א"ר חנינא כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם"
שתפו באהבה
אלי־זה לנדאו – התבונה דרך השם

לקבלת *הצופן בפרשה דרך השם* מדי שבוע ישירות לוואטצאפ
ניתן לקבל דרך הקישור כאן
https://chat.whatsapp.com/E5NsMGslaE89Pn05Lde1wq

רוצים לקבל את פִשְרָה של הפרשה מדי שבוע לתיבת המייל.
מלאו פרטים כאן בתיבה והיא תשלח אליכם באהבה.

[[ טופס מוטמע]]לומדים בחברותא פַּרַשָה ופִשְרָה כל שבוע
בחכמת הסוד של הקבלה וחכמת האותיות
רוצה להצטרף?
כל הפרטים כאן

תגובות

אין עדיין תגובות

השאר תגובה

המייל שלך לא יוצג בגלוי - שדות חובה מסומנים בכוכבית*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: אזור מוגן זכויות יוצרים.
כותרת שלי