אדר דֶּרֶךְ הַשֵׁם בסוד האותיות

אדר

אדר דֶּרֶךְ הַשֵׁם בסוד האותיות

אדר דֶּרֶךְ הַשֵׁם בסוד האותיות

צופן אדם־עולם בסוד אותיות הפרשה

החודש הזה וְנַהֲפוֹךְ הוּא לטובה

אלי־זה לנדאו

אדר דֶּרֶךְ הַשֵׁם בסוד האותיות
החודש הזה וְנַהֲפוֹךְ הוּא לטובה
בכל שנה מתגלה ומתחדשת ההארה מאור אינסוף המאירה באותם זמנים: בחגים, בראשי חודשים ובשבתות.
לכל זמן הארה מיוחדת משלו הפועלת בעולם ובנפש האדם.

האותיות בראו את העולם, את הכוכבים והמזלות, את הימים, ואת החודשים וכן את האיברים. בספר היצירה מובא
"המליך אות ק' בשחוק וקשר לו כתר וצרפן זה בזה, וצר בהם דגים בעולם ואדר בשנה וטחול בנפש".

אדר החודש השנים עשר למניין חודשי השנה שהחל בחודש ניסן, והחודש השישי למניין החודשים מתשרי.

חז"ל משווים בין חודש אדר לחודש אלול – בהכנה לראש השנה
אדר בהכנה לשנה החדשה שמתחילה בניסן
אלול בהכנה לראש השנה שחל בתשרי.
ה"שפת אמת" מחדד את עניין השמחה: אדר ואלול הם זמן של חשבון נפש לקראת השנה החדשה, 'בשמחה' אותיות 'מחשבה', שמחה איננה קשורה למצב רוח ולמצב חיצוני, אלא שמחה רוחנית לראות את האור האלקי הדר בתוך זמנים ומצבים חשוכים.

מי שרואה את האור הטמון בתוך חשכה מגיע למצב של שמחה. שמחה היא גילה, מתוך שמחה מגיעים לגילויים עצומים בתוך המציאות כפי שנראה במגילת אסתר, גילויי ניסים בהסתר.

"משנכנס אדר מרבין בשמחה כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה" חז"ל, (תענית כ"ט א').
מקור השמחה בקבלת התורה – השמחה במחשבה בחיבור פנימי לבורא עולם.
אדר מלשון 'אדיר' – אדיר במרום ה'
א-דר. א' אלופו של עולם, 'דר' בשיכול אותיות 'רד'. יורד לדור בעולמנו

מזל חודש אדר הוא דגים.
ישראל משולים לדגים, "מה הדגים חיותם ותוקפם במים, אף ישראל חיותם ותוקפם במים של התורה …
מזל דגים יש בו ברכה, " בחודש זה דגים שבנהרות ושבאגמים פרים ורבים.
"אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין" שהדגים מכוסים מן העין ואין עין רעה שולטת בהם (ספר התודעה).

דגים עיניהם תמיד פקוחות, כך הם הצדיקים, אומר בעל התניא, צדיק הוא זה שמצדיק את כל מה שקורה, לעומת רשע, שמרשיע את האחר בכל מה שקורה לו.
דגים אינם צריכים לצער שחיטה, ונאמר בהם אסיפה כמו המיתה אצל הצדיקים שנקרא אסיפה, צדיקים יתגלגלו לפעמים אפילו לרגע אחד באיזה דג לפני שיצודו אותו ויאכלוהו לכבוד שבת ולסעודת מצוה ותיכף יהיה לו תיקון (האר"י ז"ל)

חודש קבלת התורה, מסוגל למחיית עמלק מקרבנו , "מָחֹה אֶמְחֶה אֶת זֵכֶר עֲמָלֵק מִתַּחַת הַשָּׁמָיִם" (שמות י"ז י"ד).
עמלק =240 'ספק' גימטריה מר. ספק הוא היפך האמונה
עמלק בא להרחיק את ישראל מהאמונה השלמה.
"אין שמחה אלא בהתרת הספק" (חז"ל)
בכח השמחה שבמחשבה ובכח האמונה שהיא מעל לדעת ושכל עד דלא ידע.
עד שלא יבחין בין טוב ורע, מדרגה שהיא מעל הדעת מקום כה גבוה שיש בו הארה גדולה עד שאין בו כבר רע – אור גמר התיקון.

האר"י הקדוש אומר שההארה שמתגלית בפורים אינה מתגלית בשאר החגים והשבתות.
אפילו לא ביום הכיפורים, שהוא יהיה רק כ-פורים, כמו פורים.
הארתו של יום פורים תהיה כל כך גדולה עד כי זיו אורם של שאר החגים יתבטלו לאורו. כמו אורו של הנר המתבטל בפני אור השמש.

האות שבראה את חודש אדר – האות קו"ף
"המליך אות ק' בשחוק". האות ק' דומה בצורתה לאות ה' שמגיעה אחריה בסדר גלגל החודשים, האות ה' בראה את חודש ניסן, אחרי אדר.
מבין כל האותיות, הן היחידות המורכבות משני חלקים נפרדים, אולם האות ק' היא היחידה מבין כ"ב האותיות שרגלה יורדת מטה מתחת לקו שורת האותיות.
האות ק' משלימה ומתחלפת עם האות ה', במיוחד כאשר רוצים להגות קדושה שלא לשם קודשה.

זה לעומת זה עשה הקב"ה בעולמו.
מחד היא מייצגת רוחניות גבוהה ועולמות עליונים, מאידך, התבוססות בחומר, בתהומות גשמיים בהמיים. תחתית האות ק' רומז על חשכת התהום, תחום 'הסטרא אחרא', שהוא שקר חקייני ריק מתוכן.

קוּף וקוֹף מאבק בין כוחות רוחניים
קוּף קדושה וקוֹף החיקוי, כמו קוף אחרי בן אדם, הוא היפך הקדושה. האדם נברא בצלם אלוקים, עליו ללכת בדרכי ה' לחיות בקדושה ולהדמות לו כדי לזכות להתעלות לגבהים רוחניים. אחרת, הוא יהיה רק חיקוי עלוב למה שעליו להיות, ואין הוא טוב בהרבה מאותם יצורים דמויי אדם הקרויים קופים.

קוף – סוד החיים בהקפה היקף והקפות
סוד ההקפה בהתקדמות ועליה רוחנית ממעגל למעגל גבוה יותר במעגלי עליה והתרוממות במבנה ספירלי כפי שרואים במבנה הבריאה. עליה ממדרגה למדרגה גבוהה יותר, בדרך מקיפה ולא בקפיצה חדה וקיצונית בדרך מקיפה מכל הכיוונים עד שקונה לו מדרגה בנפשו.
להקפות כוח רוחני עצום – ההקפות מסוגלות לבקוע את כל המחיצות המבדילות בינינו לבין הקב"ה. כל הקפה יוצרת מעבר למעגל גבוה יותר מעין ספירלה.

העמקה לקדושה פנימית ולא התפזרות להיקף

החודש הזה הוא חודש וְנַהֲפוֹךְ הוּא לטובה
כל מה שזממו נגדנו להשמידנו, הכל התהפך לטובתנו, "לַיְּהוּדִים, הָיְתָה אוֹרָה וְשִׂמְחָה, וְשָׂשֹׂן, וִיקָר" (אסתר ח' ט"ז).
כך כל אחד יכול החודש הזה אדר לזכות לנס בחייו שהכל יתהפך לו לטובה ולשמחה גדולה.

משה רבנו הוא בבחינת הדעת, מקור החיות של כל בני ישראל. כרועה ומנהיג העם הוא חשש שמא אחרי לכתו יתגנז אורו, אור הדעת, עד כי לא יהיה לבני ישראל הדעת לדבקות בה' ולמסור את נפשם.
מובא במדרש שהוא פונה לה' ואומר לו "משאני מת אין אני נזכר?"
אמר לו ריבונו של עולם, חייך, (שבועה) כשם שאתה עומד כעת ונותן להם "פרשת שקלים" ואתה זוקף את ראשם, כך בכל שנה ושנה בשעה שקוראים לפניי פרשת שקלים, כאילו אתה עומד שם ואתה זוקף את ראשם".

מאז בכל שנה ושנה כשקוראים 'פרשת שקלים' מתעוררת נשמת משה רבנו, כללות הדעת של ישראל, לזקוף את ראשם של בני ישראל, ללמדם דעת ותבונה והשכל לדבוק בה' כי בחודש הזה, אדר, קיימו וקיבלו היהודים מחדש קבלת התורה מאהבה במסירת הנפש.

כִּי תִשָּׂא אֶת רֹאשׁ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לִפְקֻדֵיהֶם
תגביה ותזקוף את ראש בני לישראל לתפקידם.
ִפְקֻדֵיהֶם, מלשון מפקד, תפקיד. אין שני אנשים עם אותו תפקיד. לכל אחד יש נקודה מיוחדת משלו שאותה הוא אמור לחדש בעולם.
אפשר להסתכל על ִפְקֻדֵיהֶם כמפקד, לבדיקת נוכחות בעמידה במילוי תפקידם בשליחות מחשבת הבריאה.
ואפשר לראות את זה כמפקד אוכלוסין, במקום לספור ראשים, סופרים שקלים.

וְנָתְנוּ אִישׁ כֹּפֶר נַפְשׁוֹ לה'… מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל תְּרוּמָה לַה'
שֶּׁקֶל מלשון משקל – שקול
שֶׁקֶל הוא כסף, מלשון כיסופים.
כאשר אדם נותן כסף, הוא למעשה נותן חלק מהכיסופים, מהרצונות ומהמאוויים שיש לו.

שֶּׁקֶל = נפש [=430 גימטרייה]
הכוחות שבנפש עומדים במשקל ושקולים בבחירה כבר מיום הלידה, לכאן או לכאן – יש בהם מחצה פעולה לה' ומחצה פעולה להיפך.
כל אחד צריך לשקול ולהפעיל שיקול דעת היכן לשים את כובד המשקל, מה מהותי ומה שולי? מה עיקר ומה טפל?

מַחֲצִית
אם נחבר בין האות הראשונה מ"ם והאות האחרונה תי"ו – יתקבלו האותיות מת,
בין האות השנייה חי"ת והאות שלפני האחרונה יו"ד – יתקבלו האותיות חי,
ובאמצע נשארת האות צד"י(ק) כדי לרמוז: "וצדקה תציל ממוות".

אז למה מַחֲצִית?
כל סדר הבריאה נברא שלם משני חצאים: גוף ונשמה, זכר ונקבה, רוח וחומר, לוחות הברית. כמו שני צדדים במטבע צריך לדעת לחבר ביניהם, כך צריך אדם להחזיק עצמו לחצי ולא לשלם עד שיגיע לכדי שלימות רק כשהוא מצרף עצמו לכלל ישראל.
סוד נתינת מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל מקשרת ומשלימה את כלל ישראל למדרגה שלמה שאין היחיד יכול להגיע אליה לבד בעצמו. רק מכוח שיצרף עצמו לכלל ישראל המקושרים יחד, הוא זוכה להשלים את בניין עם ישראל, בד בבד זוכה להגיע לתכלית השלמות עם עצמו.

צדקה היא כמו תפילה. צריך אדם להחזיק את עצמו לחצי ולא לשלם. אמרו חז"ל: "תפילה עושה מחצה". אדם נותן את המחצית שלו בתפילה, החצי השני כבר לא בידיים שלו.

מחצית השקל – סוד פדיון נפש
בשבת שקלים ראש חודש אדר, מכריזים על הבאת מחצית השקל
מיום ט"ו אדר פורים נותנים את השקלים 'מתנות לאביונים' לשתף גם את מי שאין לו בשמחת החג.

כל השנה אדם טרוד בענייני פרנסה, זיווג וכו', ראשו כפוף. השב שקוראים את 'פרשת שקלים', בורא עולם נשבע שיזקוף כל ראש בזכות משה רבנו שעומד שם עמהם ומעניק להם חיוּת, להטות דעתם ורצונם לדרך הישר בקדושה, בדבקות ובמסירת הנפש.

"לפני שמיעת הפרשה, כדאי ורצוי שכל אחד יגיד, ריבונו של עולם, רחום וחנון, כמו שאני שומע את פרשת שקלים, הבטחת ונשבעת שתזקוף כל ראש, תעזור לי לזקוף את ראשי שאלך בראש מורם ואזכה שיתמלא מחסורי בכל עניין ועניין לפרט העניינים…."
אמן ואמן לכל התפילות

בשם כל ישראל תהיו טובים!
שתפו באהבה לזיכוי הרבים

"אמר רבי אלעזר א"ר חנינא כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם"

אלי־זה לנדאו – התבונה דרך השם

אלי-זה לנדאו - התבונה דרך השם
[[ טופס מוטמע]]רוצה לקבל את הצופן בפרשה דרך השם מדי שבוע למייל

מלאו פרטים כאן בתיבה משמאל והוא ישלח אליכם באהבה.


תגובות

אין עדיין תגובות

השאר תגובה

המייל שלך לא יוצג בגלוי - שדות חובה מסומנים בכוכבית*

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

כותרת שלי