לֶךְ לְךָ דרך השם בסוד האותיות

לך לך דרך השם בסוד האותיות

לֶךְ לְךָ דרך השם בסוד האותיות

לֶךְ לְךָ דרך השם בסוד האותיות

הציווי למיצוי הייעוד

מהו ייעוד? האם הוא מחכה בסוף הדרך?

אלי־זה לנדאו

לֶךְ לְךָ דרך השם בסוד האותיות – צופן הבריאה לחיים

לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ
אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ
(ברשאית י"ב א')
לֶךְ לְךָ הציווי למיצוי היעוד במפת הדרכים שלך ושל כל הדורות
לֶךְ לְךָ תתרחק כדי שתתקרב, תתרחק מהסביבה החיצונית כדי שתתקדם – לְךָ – אליך פנימה אל עצמיותך אל העצם של עצמך, אל המהות הרוחנית הפנימית שתוביל אותך אל ייעודך.

אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ – כדי לראות צריך להיות ראוי.

הדרך לייעוד עוברת דרך ניסיונות ותיקונים
לכל אחד יש שליחות, ייעוד ותכלית למלא בתכנית מחשבת הבריאה.
אין אדם דומה לאדם אחר ואין אדם יכול לתקן מה שעל חברו לתקן.
כל תנאי החיים של האדם בגשמיות וברוחניות, הטובים והרעים, הקשים והנעימים, מציירים לו תפאורה אישית מותאמת למסע חייו על מנת שיוכל להגיע אל היעוד של נשמתו. (האר"י הקדוש)

'ייעוד', איננו עיסוק, תחביב או מקצוע, ייעוד הוא גם לא מטרה אישית, אלא התפתחות המתרחשת בכל רגע בזמן תוך כדי החיים לאור אירועים, נסיבות ומפגשים.
'ייעוד', זה הביטוי של עצם המהות של כל דבר הן במישור האישי פרטי, והן בכלל הבריאה כולה, עם שלם, משפחה וקבוצה.
לֶךְ לְךָ הוא תהליך הדרגתי ומתמשך שאינו מוגבל בזמן, אלא מוכתב מתוך הדרך במרחבי המקום. הדרך היא המטרה! היא מגיע מתוך התפתחות ועבודה פנימית על המידות.

אין מסע אחד דומה למשנהו. על כל אדם לגלות את ה'און העצמי' – הכוח האצור בתוכו למלא את השליחות הייעודית־ייחודית שלו, להביא איתה את עצמו לעולם – "כל עוד הנר דולק, אפשר עוד לתקן" (ר' ישראל מסלנט).

אברם – אב על הגוף, רם על הנשמה
סיפורו של אַבְרָהָם אבינו הוא אב־טיפוס למסע הנשמה היורדת לעולם למלא את ייעודה עם שליחות ותכלית שלשמה היא נשלחה עד שתגיע אל ייעודה
אַבְרָהָם הוא שם צופן לנשמה. הערך הגימטרי של 'אברהם' = 248 = רמ"ח – כמספר האברים בגוף האדם.
לכל איבר יש תפקיד רוחני
כל איבר בגוף הוא השתקפות בבואת האיבר בנשמה
האדם מורכב מרמ"ח איברים רוחניים וגשמיים.
רמ"ח איברים מקנים לו את צורתו הגשמית אשר נעשתה בצלם אלוקים הוא החלק הרוחני.

דרך ארץ קדמה לתורה
התורה כמשמעה מלמדת אורחות חיים. ספר בראשית נקרא 'ספר הישר'
שהוא ספר האבות הקדושים שנקראו 'ישרים' ומייצגים את עולם התיקון – עניינם טהרת המידות הכנה לקבלת התורה.
התורה לא פתחה במצוות, אלא בחטאים קשים מאוד – ג' אבות הטומאה של המידות הרעות: הקנאה, התאווה והכבוד מהם מסתעפים כל המידות הרעות המוציאים את האדם מן העולם.
הקנאה – קיין רצח את אחיו הבל
התאווה – דור המבול שבפגם בגזל ובעריות
הכבוד – דור הפלגא שרצו לבנות עיר ומגדל שמגיע עד השמים

המידות הן בניין העולם "עולם חסד ייבנה" (חסד לאברהם הס"ק מסלונים)
אבות האומה: אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון ויוסף פועלים לתיקון העולם על ידי טהרת המידות כדי שהדורות הבאים יזדככו ויוכלו לזכות לקבל את התורה.
אברהם אבינו מתחיל את עולם התיקון במידת החסד והאהבה,
יצחק אבינו תיקן את מידת הגבורה והיראה
יעקב אבינו בבית לבן הגביה את כל ענייני החומר הגשמיים למדרגה גבוהה
משה רבנו את מידת הנצח
אהרון הכהן את מידת ההוד
יוסף הצדיק את מידת היסוד ברית המילה.
ואח"כ יגיע דוד המלך להשלים את המלכות.
ירושת הארץ תלויה בתיקון שבע המידות הנרמזים בשמות שבעת העמים המוזכרים בברית בין הבתרים.
"כל המציאות כולה היא בריה אחת של הקב"ה הכלולה מכל פרטי המציאות: עולמות עליונים ותחתונים, כל הבריות הגדולות כקטנות, גלויות לנו ושאינן גלויות ונסתרות לעינינו. דומם צומח חי מדבר… כל הנשמות הנן ניצוצות פרטיים מנשמה אחת כלללית כוללת. כל העולמות – בניין אחד. כל הזמנים – קומה אחת, כל הנשמות – אדם אחד, וכולם יחד – מציאות אחת אשר המציא הממציא אחד יחיד ומיוחד ברוך הוא". (אוצר כתבי הבעש"ט על פרשת השבוע)

נקודת המבט היהודית היא ייעודית
כל האירועים שקורים לאדם הם חלק מהתיקון הפרטי שלו והתיקון הכללי של כל הבריאה.
כל האירועים ונסיבות החיים הם לבושים!
הקב"ה מגלגל מהלכים, מצבים ומפגשים במלבושים שונים, לכולם יש תפקידים עם תכלית ומטרה. כל מקרה הוא מרקם הבנוי מפרטים כחלק מהרקמה הגדולה.

חכמת הקבלה והחסידות מלמדים להסתכל על כל 'צרה' כ-'צהר' חלון הזדמנות לגילוי אור – לגדול ממנו – להפוך את הצרות להרחבות.

למה זה קורה לי?
למה אני פוגש את אותם מצבים מול אנשים שונים?
למה אני חווה קשיים ואתגרים באותם תחומים בחיי?
הבלבול מתחיל כשאנחנו מתנתקים מהמקור, מתכלית מחשבת הבריאה. מבקשים לעקוף את הניסיונות במקום למנף אותם לטובתנו.
רוצים להעתיק את החבר, להיות מי שלא נועדנו לו, מחפשים שיגידו לנו למה נועדנו.
דומה לענף המתנתק מהעץ, הוא מתנתק מהשורש, חיותו נפגמת עד שהוא מתייבש.

אברהם אבינו מקבל עשרה ניסיונות.
אין אדם משלים את ייעודו עד שישלים את כל הניסינות שלו

הגמרא ב'ברכות' אומרת, אדם יפשפש במעשיו על פי כאביו. רואה שייסורים באים עליו, יפשפש במעשיו. מבאר רבי חיים ויטל, לא מדובר בעונש, אלא לכל פעולה יש תוצאה – מידה כנגד מידה – "סיבה ותוצאה".

אברהם אבינו השלים את ניסיונותיו בשלום שהיה שלם במידתו שמח בחלקו
היתה לו עין טובה – רוח נמוכה – נפש שפלה.
יסוד גדול בחסידות שאדם יבטל את ישותו להשלים עם ניסיונותיו עד שישלים אותם.

ניסיון מלשון נס, נס הוא דגל, אותיות גדל.
כל ניסיון מגדל ומעצים את האדם.
כאשר אדם תולה את בטחונו ב-ה' –בניסיונות שהוא מקבל, אז הוא זוכה לנס – הנהגה מעל הטבע – מעל המקום והזמן – י.ה.ו.ה.

בשם כל ישראל תהיו טובים!
שתפו באהבה לזיכוי הרבים

"אמר רבי אלעזר א"ר חנינא כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם"
שתפו באהבה
אלי־זה לנדאו – התבונה דרך השם

לקבלת *הצופן בפרשה דרך השם* מדי שבוע ישירות לוואטצאפ
ניתן לקבל דרך הקישור כאן
https://chat.whatsapp.com/E5NsMGslaE89Pn05Lde1wq

לרשימת הקורסים לאוקטובר 2018 - כל הפרטים כאן!

עם אלי־זה לנדאו מרצה ומנחה דֶּרֶךְ הַשֵׁם

רוצים לקבל את פִשְרָה של הפרשה מדי שבוע לתיבת המייל.
מלאו פרטים כאן בתיבה והיא תשלח אליכם באהבה.

[[ טופס מוטמע]]לומדים בחברותא פַּרַשָה ופִשְרָה כל שבוע
בחכמת הסוד של הקבלה וחכמת האותיות
רוצה להצטרף?
כל הפרטים כאן

תגובות

אין עדיין תגובות

השאר תגובה

המייל שלך לא יוצג בגלוי - שדות חובה מסומנים בכוכבית*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

כותרת שלי