פרשת וארא – בין הגָלוּי לגִּילּוּי

אהבתם את התוכן? שתפו באהבה 💞

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

פרשת השבוע וָאֵרָא

פרשת וָאֵרָא בין הגָלוּי לגִּילּוּי

וָאֵרָא דרך השם בסוד האותיות

פרשת וארא

פרשת וָאֵרָא בין הגָלוּי לגִּילּוּי

מה עוד צריך לקרות כדי שנסכים לראות?!

רְאִיָּה, היא חוויה תפיסתית של המציאות ובשינוי ניקוד, רְאָיָה, עובדה התומכת באמיתות דבר כלשהו באמצעותה מגיעים למסקנה.

תפיסת המציאות עוברת דרך חמשת החושים שלנו.
שבויים במראה עיניים ובטוחים שכל הקיום נמצא רק בנראה ובגלוי.

יקח זמן עד שנבין שכל אחד צריך שתהיה לו איזו מצרים לעבור דרך מקומות צרים כדי להפוך את החושך לאור, ואת הצרות להרחבות.
אומר 'השפת אמת': "בכל עת יש מצרים לכל איש ישראל, מצבים של צרה וצוקה
לכן מזכירין בכל יום יציאת מצרים".

המכות כדי שנתעורר

קליפת מצרים הטמאה כיסתה והעלימה את גילוי האור בבריאה.
פרעה, מלשון פריעה, גילוי, הסרת העורלה הטמאה האוטמת את הלב ואטומה בערלת המילה בלשון ובברית המעור.
פעולת הפריעה במילה (בחיתוך הערלה) מגלה את אור הקדושה.

עולם שהטבע עומד במרכזו, יציב וקבוע.
כל מכה מכבידה את לב פרעה. פרעה הוא לא רק מלך מההיסטוריה, הוא נמצא בתוך כל אחד ואחד מאיתנו.

"מכה" בתרגום חופשי, היא ביטוי ל'קושי' בלתי צפוי שבא על האדם. קושי המורגש כאבן נגף העומד בדרכו. תרגום כזה מראה על ראיית מציאות מצומצמת ומוגבלת לעצמי במקום או בזמן מסוים.

משה פועל בשליחות ה' כיאה לשליח – הוא מזעזע, הוא טורד והוא מוכיח.
כך קורה לאדם כפרט ולעם ישראל בכלל: קולות זועקים אלינו שנתעורר… דופקים על קירות ליבנו דרך אירועים, מכות וזעזועים, כדי לעורר אותנו. באנו לעולם בשליחות הבריאה כל עוד לא נמלא את השליחות, נחווה ייסורים, עיכובים ומניעות, כדי לדחוף אותנו לפעול, להוציא לאור את השליחות אליה נועדנו.

בכל אדם ישנו "עבד" שבמסלול חייו טובע בתוך קושי. גם כשיש לו אפשרות לצאת מתוך הקושי, הוא נאחז בו.
אף עבד לא ברח ממצרים. היה זה בלתי אפשרי לצאת ממצרים, לא בגלל שהיו שם גדרות ושומרים, אלא, בגלל שעבוד תודעתי הנובע מחלישות הדעת כשהיא שבויה בגלות חשוכה.

המכות נועדו לעורר את האדם להבנה שאין מנוס משינוי על אף הפחד מהבלתי נודע. עד שנלמד להפוך את הפחד לדחף, את המניעות המונעות התקדמות להנעות מניעות ומקדמות.

עשר המכות בסוד האותיות

 המכות התחילו על מי היאור

מכת דָם – מים נהפכים לדם.
מים מסמלים ענווה וחסדים. יאור מלשון יוהרה, גאוה.
פרעה, במחשבות גדלות וגאווה הציג עצמו כאל, לִי יְאֹרִי וַאֲנִי עֲשִׂיתִנִי , על כן לקה היאור בדם. דם זה דינים – חטא היוהרה נעשה לדינים.

מכת צְפַרְדְּעִים – הַצְּפַרְדֵּעַ בשיכול אותיות צפר דעה – פרץ דעה – רצף דעה – פרד עצה – צד הפער.
פרד עצה הוא פירוד המחשבות מהבורא, מסיטות את האדם ממצרף (פאזל) מחשבת הבריאה מרצף דעת ה'. צפר מלשון צפירה, קריאה לעורר את התודעה.

מכת כִנִּים – מלשון נקודות כנות. המכה מגיעה בעקבות חוסר כנות נפשית ביחס לאמת הבריאה ביחס לבורא, כינים.

מכת הֶעָרֹב – אותיות בו הרע. ר"ע ראשי תיבות 'רצון עצמי'
לעומת זאת עָרֹב בשינוי ניקוד זה ערב מלשון ערבות הדדית ועירוב. כשאדם מרוכז ברצון של עצמו הוא מערבב את היצר הרע בכל מה שהוא עושה.

מכת דֶּבֶר – מלשון דיבור, ביכולתו לברוא דבר או להדביר דברר. דֶּבֶר מכה את הבהמות – הנפש הבהמית ששבויה ברצון עצמי, בדיבור לשון הרע ורכילות.

מכת שְׁחִין – אותיות ניחש, אדם קטן אמונה, יוצא לחפש תשובה אצל מנחשים, מתקשרים ומעלים באוב, לעשות 'מעקפים' למצב לא רצוי בעיניו במקום להתחזק באמונה.
שְׁחִין שי-חן – יש-חן, במקום לפעול בנחישות להעלות את אבן החן הגנוזה ומחכה לו להתגלות מתוך אותו מצב.

מכת בָּרָד – בשינוי ניקוד בָּ-רָד מלשון ירידה, ירידה רוחנית כשלא נמצאים במקום של דעת ה' – בָּרָ-ד'.
"בר" הוא בעל יכולת לרומם את האות דל"ת אות הדלות. אמרו חז"ל אין עני אלא בדעת – דלות הדעת.

 בפרשה הבאה 'בא' יבואו עוד שלוש מכות

מכת אַרְבֶּה – ארבה מלשון אוסיף, הכל מצוי ואין מיצוי על כן יוסיף וירבה והארבה יואכל את כל אותם הגידולים שעוד נותרו אחרי הברד.

מכת חֹשֶׁךְ – חושך רוחני, התודעה במצב חשוך באפילה נוראה שאי אפשר לראות את פני המציאות.

מכת בְּכוֹרוֹת – בְּכוֹר הוא כל דבר ראשוני. בְּכוֹר נוטריקון 'בך אור' מלמד שאור הבורא נמצא בך ויש לו תכניות עבורך.

מכות מצרים באות לעורר את התודעה להתעלות ולהתחזק באמונה ובבטחון שאין רע יורד מלמעלה.
הקב"ה הוא טוב ומטיב לנבראיו.

אז כמה מכות נצטרך עוד לקבל כדי שנבין שהגיע הזמן לשנות תודעה
וביחד כולנו נביא את השינוי המיוחל לעולם?!

המגפה המכה הנוכחית

בימים אלה שהמגפה בעיצומה – זהו גל חמישי.
אנחנו מחפשים פתרונות חיצוניים בחיסונים והזרקות. מקבלים זריקה ונזרקים לגל הבא עוצמתי מקודמו.
תהיתי ביני לבין עצמי, האין זה סיפור עשר המכות?!
עשר אותיות שער, קורונה היא 'כתר'. המפתח להיכנס בשער הכתר מתחיל בתודעת היחיד וממשיך בתודעה קולקטיבית. המפתח הוא כתר מלכות. למלוך בחיינו כמלכים ולא להמליך את הקנאה והתאוה והכבוד שעליהם אמרו חז"ל שהם מוציאין את האדם מן העולם (אבות ד כא).
מכה היא בעצם יציאה מהדעת כשהדעת שבויה בקליפה החיצונית ותולה את הפתרון בחיסונים וחיפוש אשמים. מעבר לקליפה החיצונית מסתתרת אמת פנימית ועמוקה – יצאנו מהדעת בעריות, יצאנו מהדעת בכבוד בין אדם לחברו, יצאנו מדעת האמת והיושרה עד שאיבדנו את עצמנו לדעת.
להגיד שהכל התחיל בסינים לא פותר את העניין. הקב"ה הוא מנהיגו של עולם, הסינים הם רק שליחים. אם נתבונן על העולם מעבר למראה עיניים נבין שסיפור עשר המכות פרעה ומצרים בא לעורר אותנו לצאת מהגולה החשוכה לגאולה. לחסן את עצמו בחוסן פנימי אל מול פני המגפה שקמה עלינו לכלותנו כי השחתנו כל חלקה טובה. להתוודות על כל החטאים ולשוב לתכלית שאליה נועדנו.
אשמנו. בגדנו. גזלנו. דיברנו דופי.
העוינו. והרשענו. זדנו. חמסנו.
טפלנו שקר. יעצנו רע. כיזבנו. לצנו.
מרדנו. ניאצנו. סררנו. עווינו.
פשענו. צררנו. קישינו עורף. רשענו.
שיחתנו. תיעבנו. תעינו. תעתענו. והרשימה עוד ארוכה.

כמה גלים עוד נצטרך לעבור? כמה מכות צריך לקבל?

"מכה" בצופן האותיות מגלה את המהות הפנימית בתפיסה היהודית שהיא למעשה ייעודית תכליתית.

"מכה" אותיות מ-כה
מ' [=40] כ"ה [=25] גימטריה
אם נכפיל את האות מ' [=40] פעמים כ"ה [25]  נקבל אֶלֶף [40X25 = 1000]

אֶלֶף אורות היו באדם הראשון לפני שחטא. בעטיו של החטא, הדעת נפלה ואֶלֶף האורות התנפצו והתפזרו בעולם.
1000 – אֶלֶף בשינוי ניקוד זה האות אָלֶף – 'אלופו של עולם' – ניצוץ אלקי שבוי בקליפה בכל מקום ומצב. קליפות קשות צריך לשבר על ידי 'מכות' כדי לחלץ ולהעלות את אותו ניצוץ.

לא חיסונים ולא דיבורים ריקים יכולים לשבר את הקליפות.

תחזיות וניחושים מה תביא איתה השנה, לא יביאו את התרופה. התחזית שלי לחזות בכל רגע בזמן מתוך התקדשות.
לקדש ולהתקדש בברית המילה – למול את ערלת המילה והלשון , למול את ערלת הלב ולשמור על הברית בברית אהבת אחים באהבת חינם.  

הכוח שמתגלה בפרשת השבוע וָאֵרָא קורא לנו להתחיל בתהליך של שינוי – לראות, לברור, להבדיל ולהבחין בין הדברים במציאות שאנו חיים – לראות שכל חושך הוא אור בכיסוי – לראות שיש עתיד, יש תקווה והעיקר שיש חזון.
אל תגידו יום יבוא, הביאו את היום – היום.
אלי זו לנדאו

התבונה דֶּרֶךְ הַשֵׁם מעלה תכנים מרתקים בסוד האותיות והמספרים 

דֶּרֶךְ הַשֵׁם בחכמת הקבלה והחסידות, פותחת צוהר לגלות את הצופן הגנוז במעגל הזמן, המקום והאדם בעולם ובעולמו הפרטי.
מאירה עולמות פנימיים, מרווה נפש צמאה ומחייה את הנשמה במעלות התודעה היהודית בראייה עכשווית לחיינו.

ואם הצלחנו להאיר נקודה טובה  למחשבה, אשריינו! בואו נגדיל עוד הרבה נקודות של אור – שתפו באהבה לזיכוי הרבים. 

נושאים פופלארים במאגר הידע:
פרשת השבוע
סוד האותיות
מִסְפָּרִים מְסַפְרִים
תכנים מחכמת הקבלה והחסידות
התפתחות אישית ועוד….

אלי-זה לנדאו

מעניין אותך לקחת את הנושא שלב אחד קדימה ללימוד מקצועי או להרצאה, השאירו הודעה ונקדם יחד את הנושא שמעניין אתכם:

רוצים לקבל למייל שלכם את הצופן בפרשה דֶּרֶךְ הַשֵׁם בסוד האותיות? השאירו פרטים

לקבלת הצופן בפרשה ישירות לוואצאפ 
לחצו על כפור הוואצאפ והצטרפו

עוד תכנים בצופן פרשות השבוע

חברים שאהבו את התוכן הזה אהבו גם את הנושאים הבאים

פרשת השבוע עוזרת לנו לחיות עם הזמן.
בכל פרשה עולה אור חדש ומאיר במשלים את הרוח שבנפש הדמויות – בקודים מוצפנים.

האותיות הן אבני היסוד של הבריאה, בהן טמון הצופן ליצירת חיים – התכנה הבסיסית לבריאת העולם ועולמו הפרטי של האדם. 

כולנו בנויים מאותם תדרים של מספרים אך הצירופים והשילובים ביניהם יוצרים את הסיפור הייחודי של כל אחד. מה מספרים המספרים ?

פרשת השבוע עוזרת לנו לחיות עם הזמן.
בכל פרשה עולה אור חדש ומאיר במשלים את הרוח שבנפש הדמויות – בקודים מוצפנים.

12 המזלות הם ביטוי של השפעות והארות שונות המושפעות. בכל חודש מחודשי השנה נובעת הארה אחרת. מה אומר עליכם המזל?

האסטרולוגיה הסינית מזהה ומאבחנת את מאפייני המזלות על פי שנת הלידה ולא על פי חודש הלידה. מה הם מאפייני המזל שלך?